Funkční dělo pro malé modely

25.11.2002 

   Po testech nové hlavně, které proběhly o prázdninách,  jsem se konečně dostal k tomu, abych postavil novou dělovou věž. Jedná se skutečně o docela malou záležitost postavenou výhradně technologií (CDD - co dům dal) na černý střelný prach.

 

Popis

   Dělová věž má maximální délku 60 mm a šířku 40 mm (měřena základní deska). Výška dělové věže je 13 mm. Délka hlavní je podle potřeby v mém případě 75mm. Prachová nálož se odpaluje elektricky. Každá hlaveň může vystřelit pouze jednou. Po výstřelu se hlaveň zákluzem automaticky odpojí od elektrického zdroje. Zákluz může být i vratný. Věž může být udělána i jako otočná.

 

Hlaveň

   Tu tvoří měděná trubička, kterou jsem získal z vnitřní části tzv. tužky-versatilky s kovovým koncem ve kterém je našroubováno strouhátko. Trubičku zakrátíme na potřebnou délku tak, že pomocí jehlového pilníku konec s pružinou upilujeme. Tím se zabrání deformaci trubičky. Strouhátko vyšroubujeme a pomocí kulatého jehlového pilníku propilujeme otvor mezi kovovým koncem se závitem a měděnou trubičkou. Je totiž zaslepena. Jde to poměrně lehce. Otvor musí být čistý a na celý průměr trubičky. Tak vznikne komora a hlaveň. Z tenkého měděného plechu ustřihneme pásek široký cca 8 mm a připájíme ho po celém obvodu hlavně ve vzdálenosti asi 10 mm od komory. Trubička má po celé délce šev. Ten očistíme a pečlivě proletujeme. Očistíme kalafunu a případně pilníkem začistíme pájená místa. Nejobtížnější je konstrukce závěru hlavně. Ten jednak uzavírá komoru a drží v komoře zážehové očko. Nakonec se jako nejvhodnější materiál ukázalo dřevo. Přesně kulatá tlustá špejle z nanuku Twister od Algidy. Ta má totiž jen nepatrně větší průměr než je vnější průměr komory.

Nejdříve ze špejle uřízneme váleček dlouhý cca 17mm a na jednom konci jej v délce 6-7mm zúžíme tak, aby šel velmi ztuha našroubovat do komory. Tím se ve dřevě vyřízne závit. Musí to jít opravdu ztuha. Pak vrtákem 0,7mm vyvrtáme dva rovnoběžné otvory rovnoběžné s podélnou osou závěru. Na straně, která bude v komoře, otvory mírně zahloubíme.
Z měděného drátu o průměru 0,7mm si ustřihneme dva kousky dlouhé asi 30mm a oba na jednom konci pečlivě pocínujeme. Cín nesmí vytvořit na konci drátu bambulky. Dráty vsuneme do závěru tak, aby pocínované konce byly na straně závěru, která bude v komoře.
Z odporového drátu si na špendlíku stočíme očko z odporového drátu s jedním závitem. To pak připájíme na oba pocínované konce. Operace je to náročná na trpělivost a jemnost. Když máme očko připevněno, vtáhneme dráty tak, aby pocínované konce co nejméně vyčuhovaly a drátěné očko pomocí špendlíku dotvarujeme tak, aby bylo co nejblíže závěru. Tedy aby co nejméně zasahovalo do komory. Musíme dbát na to, aby se očko ani konce po zašroubování závěru nedotýkaly stěn komory.
Když máme očko usazeno a dotvarováno, zakrátíme konce na opačném konci závěru na délku cca 3mm, pocínujeme a připájíme pružné kontakty dlouhé cca 10mm.

 Základní deska dělové věže

Když máme oba závěry hotové můžeme je našroubovat do komor hlavní a pomocí měřícího přístroje zjistíme, zda se očko nedotýká stěn komory a zda je vodivé. Stačí k tomu i obyčejná žárovka s baterií nebo bzučák. Pokud propojíme oba kontakty s bzučákem, musí zaznít nebo žárovka se rozsvítit. Pak jeden vodič spojíme s hlavní a druhý s jedním kontaktem. Bzučák musí být potichu a nebo žárovka nesvítí. je to velmi důležité, protože jinak by dělo nestřílelo. Po zkompletování hlavní závěry pečlivě dotáhneme a můžeme přistoupit ke kompletaci základní desky.

Takto vypadá zkompletovaná hlaveň s našroubovaným závěrem.
Základní deska má půdorys dělové věže. V tomto případě 60x40mm. Dva držáky dělových hlavní jsou vytvarovány z měděného plechu tl. 0,7mm. Obepínají hlaveň v oblasti komory. Hlaveň se v nich musí pohybovat hladce, ale ne příliš volně. Závěr komory by neměl projít, aby hlaveň nešla vytáhnout.
Držáky hlavní připájíme na základní desku. Nasuneme do nich hlavně a vyzkoušíme jak se pohybují. Případně držáky dotvarujeme tak, aby hlavně byly usazeny co nejlépe.
Po stranách hlavní napájíme kontakty, které natvarujeme tak, by těsně doléhaly na kontakty závěru. Vše opět proměříme, abychom neměli nikde zkrat a přitom žhavící očka musí být vodivá. Délku zákluzu nastavíme tak, aby závěr neopustil půdorys základové desky, ale přitom došlo k rozpojení kontaktů základní desky a závěru. Dorazy můžeme udělat ze silnějšího měděného plechu a nebo na základní desku připájíme mosaznou matku a do ní našroubujeme šroub. Tím je dělová věž připravena k montáži na barbetu.

Pokud chceme vratný zákluz hlavně, budeme ještě potřebovat pružinku z propisovací tužky. V místě, kde je zesílení hlavně připájíme trn pro uchycení pružiny. Pružinku podle potřeby zakrátíme. Vratná pružina je uložena pod hlavní. Při výstřelu dojde vlivem zpětného rázu k jejímu stlačení. Pružina pak vrátí hlaveň do výchozí polohy. Aby pružinka při výstřelu nevybočila, můžeme po stranách nalepit na základní desku vodící mantinely. Nezapomeňte vytvarovat kontakty závěru tak, aby zajely zpět do kontaktů základní desky.

Celková sestava dělové věže s vratným zákluzem hlavně.
Detailní pohled na vratnou pružinu.
Kontakty závěru hlavně. Těsně u držáku je do závěru vsazen špendlík (vystupuje jen hlavička), který slouží jako zarážka, aby se hlaveň po zákluzu vždy vrátila do stejné polohy.
Dělová věž i s měřítkem pro lepší představu o velikosti celého mechanismu.

 Kompletace dělové věže

  Když je základní deska zkompletována, je potřeba zkompletovat celou dělovou věž. Abych ušetřil trochu na hmotnosti, volil jsem opláštění z kartonu a víko dělové věže z balzy podlepené toaletním papírem (lepeno Kanagonem).

Kompletně hotová základní deska s usazenými hlavněmi před začátkem montáže na barbetu.
Dělová věž již usazená na barbetě s bočním opláštěním. Ke kontaktům přivedeme napájecí kabely a nalepíme balsové špalíky pro uchycení víka dělové věže. Vnitřní prostor je vhodné celý natřít černou matnou barvou, Pozor na kontakty !
Dělová věž již usazená na barbetě. Věž je sice může otočit, ale nemá vlastní pohon. Při rozměrech lodi pro kterou byla konstruována už prostě není místo na další motor. Celou dělovou věž potom natřeme příslušnou barvou a přidáme doplňky pro zvýšení modelového vzhledu.

 

Nabíjení

   Do hlavně (držíme pořád svisle !) nasypeme necelý gram černého střelného prachu a pomocí špejle lehce upěchujeme. Tím zatlačíme zrnka ke žhavícímu očku. Pak z papírového kapesníku nebo toaletního papíru uděláme malou kuličku, vložíme do hlavně a upěchujeme. Kulička musí být tak malá, aby sama propadla až ke střelnému prachu. Tím se zabrání vysypání střelného prachu při manipulaci s dělovou věží. Prověříme, že do dělové věže nemůže být přiveden el. proud a usadíme ji na místo. 

Nedávejte prachu příliš mnoho! 

Méně může znamenat více! Hlaveň nevydrží všechno! Příliš velká nálož může způsobit její roztržení a tím i zničení hlavně případně celé dělové věže. Děláte to pro radost a proto:

Dbejte na bezpečnost vlastní i druhých!

 

Video
 snímek čís. 1

  soubor DeloMaleVystrel.zip (131kB) s videosnímkem 

  (133kB)

Chvilku se nic neděje. Nažhavení očka chvilku trvá. Pak přijde nejhezčí fáze výstřelu, plamen šlehá skoro přes celou přední část paluby. V závěru se dělová věž vlivem zpětného rázu vymrští z usazení, protože jsem zapomněl přišroubovat barbetu k palubě.