Profily maket - HMS Warspite

(18.5.2005)

   Zuří první světová válka a na moři se schyluje k velké námořní bitvě mezi Německem a Velkou Británií. K Jutskému poloostrovu plují obě loďstva a připravují se k bitvě. Tak přesně v tomto stavu zachytil bitevní loď HMS Warspite ve své maketě pan Karel Šimůnek z KLoM "Fregata" Bakov nad Jizerou. Stavba mu trvala šest let, ale vyplatilo se nespěchat.

   Maketa je opravdu velmi pečlivě provedená. V hodnocení dostala 90 bodů, čímž statické
hodnocení suverénně vyhrála. Ještě vyššímu bodovému zisku zabránil fakt, že maketa zachycuje loď v okamžiku, kdy pluje do bitvy. Některé části zábradlí již byly uklizeny, jeřáby demontovány atd... To bohužel odporuje částečně pravidlům, kde je klauzule, že maketa má zachycovat skutečnou předlohu v okamžiku, kdy vyplula z loděnice (tedy definitivně hotová).


   HMS Warspite byla postavena v loděnicích Devonport Naval Dockyards a patřila do třídy Queen Elizabeth se standartním výtlakem 27500 tun. Kýl lodi byl položen 31. října 1912, trup byl spuštěn na vodu 26. listopadu 1913 a loď byla uvedena do služby v březnu 1915. Hlavní výzbroj tvořilo osm děl ráže 381 mm. Uloženy byly ve čtyřech věžích po dvou dělech (dvě na přídi, dvě na zádi). Hmotnost jednoho projektilu byla 870kg. Dostřel byl na vzdálenost těsně pod hranicí 30km. Sekundární výzbroj byla tvořena 14 děly ráže 152mm. Tato děla byly uloženy v bočních kasematech.

 

Warspite

HMS Warspite


   HMS Warspite měla velmi pestrou a těžkou službu. Účastnila se první a po přestavbě i 2. světové války. Byla mnohokráte vážně poškozena, ale pokaždé se vrátila do služby. Vyřazena byla až v roce 1946. Svému jménu udělala čest - "spite" znamená "vzdor".

 

   Maketa je postavena podle předlohy z roku 1915 - 1.modifikace. Měřítko je 1:100 což převedeno do metrické soustavy znamená délku 194 cm. Hmotnost vyzbrojeného modelu je 28kg. Spadá do soutěžní kategorie F2C.

 

Warspite Warspite

pro srovnání

 

   Pohon obstarávají čtyři elektromotory na 12V s 4900ot/min. Jako palubní zdroje jsou použity dva gelové olověné akumulátory 12V paralelně zapojené. Lodní šrouby jsou kovové, třílisté, vlastní výroby.

 

   Trup je vyroben z laminátu. Vykytován a vybroušen. Nástavby jsou pak prakticky celé udělané z plechu. Plastu je použito minimálně. Když jsem obdržel tuto informaci, tak jsem pochopil hmotnost lodě, na druhou stranu jsem si říkal, jak asi poplave.

 

   Perutě kormidel ovládá jedno servo. Není však použito klasické kormidelní páky a táhla. Servo posouvá ozubený hřeben, který zabírá do ozubených polokruhovitých segmentů. Toto řízení je přesnější a i spolehlivější.

 

   Nátěr lodi je velmi jednoduchý. Veškeré nástavby a trup je natřen světle šedou, ale shodli jsme se s panem Šimůnkem na tom, že není světle šedá jako světle šedá a najít ten správný nebylo vůbec jednoduché. Pod čarou ponoru je nátěr trupu klasicky červený. Nátěr je krásně matný a dodává lodi ten správný vzhled. Nástřik byl proveden barvami MOTIP a jedná se prakticky jen o základové barvy. Byl jsem zvědavý, jakou technikou tak kvalitního nátěru dosáhl. Když mi pan Šimůnek sdělil, že všechno stříkal přímo ze spreje, tak jsem mu moc nechtěl ani věřit.

 

   Stejně jako nátěr mě zaujala paluba. Chvilku jsem si lámal hlavu z čeho že je udělána. Odpověď opět jednoduchá - samolepící tapeta. Jak prosté a jak geniální.

 

   Tento model nemá žádné další funkce. Nestřílí, neotáčí věže a ba dokonce ani nesvítí, i když reflektory vypadají naprosto realisticky a zpočátku jsem se vyptával, cože tam je za žárovečky.

 

   Pečlivě jsem si hlídal, aby mi plavba HMS Warspite neunikla. Byl vítr a vlny a tak se měla prokázat stabilita modelu. Když pak pan Šimůnek Warspite rozjel, byla to jedním slovem nádhera. Všichni, co stáli v tu chvíli na břehu uznale pokyvovali hlavou. Loď "seděla" na vodě, elegantně prořezávala vlny a prakticky se nenakláněla ani při plném bočním větru. Model je perfektně vyvážený na čáru ponoru a jeho stabilita je skvělá.

 

   Model HMS Warspite je skutečně výbornou maketou, která Vás možná nezaujme na první pohled díky jednolitému nátěru, ale v okamžiku, kdy začnete objevovat jednotlivé detaily, tak u něj strávíte hodně času !

 

Obrázková galerie

HMS Warspite

kliknutím na obrázek otevřete galerii

 

Keba