Malý model lodě pro úplné začátečníky

(30.05.2002)

1. část, 2. část, 3. část, obrázky

 

 
   Možná patříte mezi ty, kteří mají u své chaloupky nebo domku nějakou tu větší louži, kam se chodíte koupat a rádi by jste si postavili malý, ale funkční model. Asi je to spíš hračka. Model se kterým by se dalo hrát, nezabral by moc místa a poháněl ho motorek.Nestál by skoro nic, jen trochu práce, kterou by zvládnul i malej kluk, kterej nikdy loď nestavil. Dálkové ovládání ? Není to nemožné, ale pro začátečníka to zatím raději vynecháme. Ale možná se o co nejjednodušší nakonec pokusíme.
 

   Jako předloha pro tento model sloužil plánek říčního člunu Šumava z časopisu Modelář. Trup jsem upravil tak, aby byl co nejjednodušší, ale nástavby se naopak podobají co nejvíce. Všechen použitý materiál byl volen tak, aby jste prakticky nemuseli navštívit modelářskou prodejnu. Možná vše potřebné najdete doma. Nečekejte proto od tohoto "modelu" žádné zázraky.

 

   Před zahájením vlastní stavby je dobré si předem připravit všechno potřebné, aby Vás pak nic nezdržovalo. Co tedy budete všechno potřebovat: 

Nářadí

nůžky, ostrý zalamovací nůž, skelný papír (zrnitost přibližně 400), štípací kleště, ploché kleště, pravítko, kružítko, šídlo nebo tenký hřebík může být i silná jehla, podložku na které můžete řezat, pilníky (jehlové), páječku 

Materiál

kartón o tloušťce 1,5mm (na trup), kartón o tloušťce 1 mm (kajuta), odřezky balzy, drát o průměru 1mm, černou silonovou nit, korkový špunt, špendlík, platíčko od léků s průměrem kulatých mističek na pilulku cca 10 mm, měděný izolovaný drát (nejlépe lanko), vypínač, motorek, držák na dvě tužkové baterie, malé rybářské olůvko a několik různých velikostí na dovážení modelu, kousek měkkého hliníkového plechu tloušťky cca 1 mm, chromovaný drát určený k výpletu kola, smrkovou lištu 5x5 mm, plastový obal od velkokapacitní náplně do čínského pera, lepidlo kanagon, epoxidové lepidlo, průhlednou fólii na okna, barvy, lak, pružinku, šroub se závitem o průměru cca 4 mm, krbovou zápalku nebo bambusovou špejli, vazelínu, chomáč vaty

Trup

Pokud jste vše úspěšně nashromáždili můžeme začít stavět. Začneme trupem. Ten je zhotoven z 1 mm tlustého kartónu. Ale když použijete trošku tenčí, tak se také nic nestane. Tlustější kartón už bude poměrně obtížné zpracovat. Budete si muset na něj narýsovat všechny díly podle obr.1. Díl čís..5 budete potřebovat 2x. Chcete - li mít lodičku i dálkově ovládanou, tak díl čís..5 budete potřebovat 4x a díl čís. 6 celkem 2x. Rozměry jednotlivých dílů najdete zde (nebo klikněte na obrázek). Jednotlivé díly si z kartónu vyřízněte. Nepoužívejte nůžky. Řezejte podle pravítka. Napoprvé se Vám proříznout kartón určitě nepodaří. Řez je nutné několikrát opakovat. V palubě (čís. 4) prořízněte obdélníkový otvor. Malý otvor je určený pro vypínač. Pokud máte všechny díly vyříznuté, vytvarujte trup. Nejdříve nařízněte v místě ohybu přibližně do poloviny tloušťky kartónu a ohneme. V případě, že kartón jde hodně špatně ohýbat, odřízněte boční části zcela. Boky trupu vytvarujte podle zakřivení přídě a vyzkoušejte jak díl pasuje. Pokud přesahuje, tak si označte místo přesahu a přebytek odřízněte. Díl čís. 9 vyřízněte z tenčího kartónu. Uprostřed nařízněte a ohněte. V zadní části trupu, kde bude procházet lodní hřídel vyřízneme kulatý otvor podle tenčího konce plastového obalu od náplně. Pokud se Vám nepodařilo tento obal sehnat, nepropadejte panice. Existuje ještě jedno řešení pro lodní hřídel, kde se bez tohoto obalu také obejdeme.

   Nyní přistoupíme k sestavení trupu. Nejdříve vytvarujeme a slepíme trup  čís. 1. Nejvhodnějším lepidlem je starý dobrý Kanagon. Díly lepíme k sobě tzv. natupo. Přilepíme zrcadlo (čís.3) a po proschnutí druhou část dna (čís. 2), kterou podle potřeby vytvarujeme a zastřihneme. Do přídě, kde se spojují oba boky trupu, vlepíme sirku bez hlavičky, která nám hezky začistí spoj. Takto sestavený trup prolakujeme zevnitř nitrolakem necháme řádně proschnout. Mezi tím si připravíme lodní hřídel se šroubem a motorkem a dále kormidlo.

Kormidlo

   Začneme výrobou kormidla. To si vyřízneme z lepenky cca 0,8mm silné, celkem třikrát. Prostřední díl kormidla rozstřihneme podle obrázku (modrá šipka ukazuje směrem k přídi). Z tvrdšího drátu, např. z větší kancelářské spínky vytvaruje hřídel kormidla podle obrázku. Písmeno "V" které vytvoříme ohýbáním drátu musí zapadat přesně rozstřihnutého středního dílu. Tím je zabezpečeno, že se hřídel nebude v peruti kormidla protáčet. Na spodní části kormidla necháme vykukovat cca 5mm hřídele, zbytek na druhém konci. Hřídel musí být rovná. Všechny tři díly perutě slepíme v jeden celek a zatížíme, aby se lepenka nezkroutila. Po dokonalém proschnutí. Můžeme hrany kormidla zabrousit pomocí jemného smirkového papíru. Celé kormidlo (ne hřídel) natřeme červenou barvou a pečlivě několikrát nalakujeme, nejlépe nitrolakem. Lakujte na dobře větraném prostranství (např. na balkóně a pod.)

 

Lodní hřídel a šroub

Nyní přistoupíme k výrobě lodní hřídele, spolu s lodním šroubem. Drát na výplet kola má na jednom konci vyříznutý závit. Od tohoto konce si naměříme 135 mm a drát přeštípneme (jde to velmi ztuha) nebo přeřízneme. Z měkkého hliníkového plechu vystřihněte tvar lodního šroubu o průměru 20 mm. V jeho středu vyvrtáme otvor, který půjde jen ztuha nasunout na konec se závitem. Postupujeme tak, že si nejdříve vyvrtáme otvor a teprve potom přesný tvar, který dopilujeme pomocí jehlových pilníků. Pak na konec se závitem našroubujeme matičku, pak nasuneme lodní šroub a nakonec našroubujeme druhou matičku, kterou dotáhneme. Matičky se snažíme mít co nejmenší. Namícháme si epoxidové lepidlo a matičky lepidlem zalepíme. Doslova je oplácáme a do druhého dne necháme proschnout. Z plastového obalu sejmeme modrý uzávěr v jeho podélné ose vyvrtáme otvor, aby jím drát lodní hřídele procházel co nejtěsněji, ale při otáčení nedrhnul. Do těla obalu vyvrtáme otvor o průměru 3,5 mm, který bude sloužit k doplňování vazelíny v lodní hřídeli. Z lepenky tloušťky 1mm vyřízneme držák lodní hřídele. Do vnitřního výřezu se musí těsně zapadat plastový obal od náplně. Výšku držáku upravíte později podle potřeby. Dále si opatříme ocelovou pružinku, která jde pevně nasunout na lodní hřídel a osičku motorku. Např. jako vhodná se ukázala pružinka z plynového zapalovače. Tato pružinka bude sloužit jako spojka. Když je lepidlo na lodním šroubu řádně zaschlé, vytvarujeme listy šroubu. Všechny vyhneme stejným směrem a mírně je prohneme. Ohýbáme pomalu a bez po malých kouscích. Osičku si upněte do svěráku a k ohýbání používejte malé kleštičky. Listy se snažte ohnout všechny stejně.

Konec 1. části

 

Kompletujeme trup

   Když máte vše připraveno, můžeme přistoupit ke zkompletování trupu. Ze smrkové lišty 5x5 mm, dlouhé 260 mm vyrobíme kýl. Lištu obrousíme smirkovým papírem a cca 5 mm od jednoho konce v ní vyvrtáme  otvor o průměru 1mm. Lištu nalakujeme. Dávejte pozor, aby se lak dostal i do vyvrtaného otvoru, ale přitom ji nezalepil !!! Z vypsané plastové náplně do propisky si uřízneme trubičku dlouhou 20 mm. Ta bude tvořit hřídel kormidla.

   Vezměte plastový obal od náplně a jeho modrý uzávěr a tenčí konec naplňte vazelínou, do které přidáte trochu vaty. Vložte jej do trupu tak, aby modrý konec směřoval k přídi a tenčí konec prostrčte otvorem v trupu. Pak prostrčte lodní hřídel s vytvarovaným lodním šroubem otvory v plastovém obalu. Nezapomeňte vložit malou podložku mezi lodní šroub a obal. Konec hřídele očistěte od vazelíny. Nejlépe hadříkem namočeným v benzínu. Nasuňte pružinku a na opačný konec pružinky hřídelku elektromotorku. Zašroubujte plnící šroub do vyvrtaného otvoru v plastovém obalu a vyzkoušejte jak se hřídel otáčí. Nesmí nikde drhnout a pružinka nesmí prokluzovat. Pro jistotu ji můžete zakápnout kapkou sekundového lepidla, ale pozor aby vám po hřídeli nezateklo do motorku!

 Vezměte držák lodní hřídele a nasaďte jej na plastový obal a přilepte ke dnu trupu. Opět lepidlem Kanagon. Lodní hřídel musí být přesně s podélnou osou trupu. Tenčí konec, který prochází trupem, zalijeme lepidlem Kanagon. Dejte pozor, aby lepidlo zateklo opravdu všude a dostatečném množství. Přitom nestále kontrolujeme, zda lodní hřídel neuhýbá od podélné osy. Když lepidlo zaschne, vyřízněte si z kartónu proužek široký asi 15 mm a dlouhý 70 mm. Vytvarujte jej podle motorku. Musí motorek těsně obepínat a dosedat na dno. Dosedací plochy natřeme lepidlem nasadíme na motorek a pořádně přitlačíme. Přitom kontrolujeme, aby hřídel motorku byla v jedné přímce s lodní hřídelí. Při kontrole pootočte lodním šroubem. Motorek se "usadí". Pak přidržte něž lepidlo bude pevně držet a nechte proschnout (viz obrázky dole). Sestavte kormidlo a kýl podle obrázku. Dlouhý konec hřídele kormidla prostrčte otvorem v trupu pro hřídel kormidla a nasaďte plastovou trubičku. Trubička může přibližně 1 mm vystupovat z trupu. Místo kde trubička prochází trupem zalijte lepidlem Kanagon. Natřete lepidlem dno trupu v místě kam přijde nalepit kýl. Přiložte kýl tak, že vyvrtaný otvor nasadíte na krátký konec hřídele kormidla. Než lepidlo zaschne, musíte vše srovnat tak, aby kýl byl přesně v podélné ose trupu. Kormidelní hřídel byla svislá, kontrolujte pohledem ze všech možných stran. Hřídel kormidla musí být v zákrytu s lodní hřídelí. Příliš velké odchylky budou mít za následek špatnou směrovou stabilitu modelu. Tedy bude sám zatáčet . Pracujte tedy co nejpřesněji. Určitě se to vyplatí. Všechno necháme pořádně proschnout. Nakonec z dlouhého konce hřídele kormidla vytvarujeme kormidelní páku pro nastavení směru jízdy.

   Dokončíme trup. Po celém jeho obvodu nalepíme lem (díl čís.5 a čís.6) a na vnitřní strany trupu zarážky ze stejných dílů, ale od horního okraje musí být ve vzdálenosti, která je rovna tloušťce kartónu, ze kterého zhotovíme palubu. Celý trup natřeme černou nitro-barvou (nejméně dvakrát) a jednou vrstvou nitrolaku jak zvenku, tak i vnitřek trupu. Dáváme pozor abychom si barvou nezalepili pohyblivé části. Lem trupu natřeme tmavě hnědou barvou.

Motor a zapojení 

  Zapojení elektromotorku je velmi jednoduché. K jeho pohonu můžete použít dvě tužkové baterie na které si koupíte držák v obchodě s elektroinstalačním materiálem. K propojení použijeme vodiče tzv. lanka. Ty se skládají z několika velni tenkých měděných drátků. Vodič je tak lehce ohebný a neláme se. Budeme ještě potřebovat malý vypínač, který se dá koupit doslova za pár korun. Může být posuvný, tlačítkový a nebo páčkový. Je to vcelku jedno. Motorek, baterie a vypínač propojíme pomocí vodičů podle obrázku (el. schéma). Počítejte s tím, aby vodiče byly dostatečně dlouhé u vypínače a baterií. Dlouhý vodič se zkrátit dá lehce, prodlužování je pracnější. Vložte baterie do držáku a zapněte vypínač. Motorek by se měl okamžitě rozeběhnout. Měl by běžet pravidelně bez viditelné námahy. Zkontrolujte směr otáčení lodního šroubu a pokud by loď měla zpětný chod (couvat)  jednoduše prohoďte vodiče na motorku.

 

Zajíždění modelu

  Nastává toužebně očekávaný okamžik! První spuštění modelu na vodu. Dopředu Vás varuji - neočekávejte dokonalost od samého začátku. Nejdříve model dovážíme. Napusťte si třeba vanu a položte model na hladinu (i s bateriemi). Motorek nezapínejte. Pomocí rybářských olůvek dovažte model tak, aby plaval rovně jak v podélné tak i příčné ose. Tedy jinak řečeno aby paluba byla vodorovně. Lodní šroub musí být celý pod hladinou !!! Olůvka zalepte pomocí lepidla Kanagon. Pak zapněte elektromotorek. Model by se měl lehce rozjet a udržovat rovný směr při kormidle nastaveném k rovné jízdě. Pokud jede model příliš pomalu a motorek běží naplno, přihněte více lopatky lodního šroubu aby víc zabíraly. Voda by za modelem neměla cákat. V takovém případě přidejte víc zátěže, aby se lodní šroub potopil do větší hloubky. Zkontrolujte zda nedochází k prokluzování pružinky spojující motorek s lodní hřídelí a zda nikde neprotéká voda. Pokud je vše v suchu může být spokojeni a začít stavět palubu a kajutu.

 

Konec 2. části

 

Kajuta

  Podle obrázku si narýsujte jednotlivé díly kajuty z tenčího kartónu a vyřízněte. Díly 14 a 15 jsou vyrobeny z dřívek od nanuků, díl 16 z kousku nábytkářského kolíku nebo jiné kulatinky o průměru přibližně 7 mm. Kulatá okýnka vystřihněte podle toho, jaké platíčko od léků máte k dispozici. Celkovou sestavu kajuty si dobře prohlédněte na obrázku a řiďte se podle něj. Rozměry nejsou kritické, proto vystačíme s obrázkem. Z dílů 1 6 slepte kajutu. Díl 7 a 8 si udělejte dvakrát a sestavte z nich poklopy. Z pásku uděláte obdélník na který nalepíte obdélníkový poklop. To samé u dílů 10 a 11, ale jen jednou. Nezapomeňte na díl 6 - dveře. Díl 11 si udělejte opět dvakrát. Je to stínítko pozičních světel. Ty nalepte na horní střechu kajuty s jedním větším poklopem. Světla jsou z kostiček ze stavebnice Lego. Anténu tvoří zapíchnutý špendlík a sirénu, nýtek. Okna kajuty "zasklíte" kouskem průhledné fólie, např. z nějakého obalu hračky. kulatá okýnka si nastříháte z platíčka od léků a vlepíte do vystřižených kulatých otvorů z vnitřní strany. Zábradlí a žebříky jsou vytvarovány z měkčího měděného smaltovaného drátu. Klidně ale můžete použít třeba kancelářskou spínku. Nejdříve si vytvarujte všechna zábradlí, držadla a žebříky. Potom do stěny kajuty propíchněte malý otvor a prostrčte vytvarovaný drát. Z vnitřní stěny jej pak proti vysunutí zajistěte kapkou lepidla. Jeřáb sestavte podle obrázku. Rameno s kladnou je z kancelářské spínky. Kladka je z kousku vypsané náplně od propisky a boční kolečka jsou vystřižena z kladívkové čtvrtky. Hák vytvarujte z kousku drátu a navlékněte na něj malé rybářské olůvko. To bude zajišťovat dostatečnou hmotnost háku aby udržoval lano (nit) napnuté. Pokud chcete mít jeřáb otočný, udělejte ve středu základny jeřábu otvor a pomocí maléhu vrutu ji skrz střechu kajuty přišroubujte do balzového špalíčku, který přilepíte z vnitřní strany kajuty.

 

Paluba

   Paluba musí být rovná a přesně zapadat do trupu. Kolem obdélníkového otvoru sestavte osazení, ne které se bude nasazovat kajuta. kajuta musí jít nasadit lehce, ale přitom nesmí samovolně při náklonu lodě spadávat. Nasaďte palubu do trupu a na ni kajutu. Vše musí pěkně sedět. Nic nesmí "hrkat". Nakonec na palubu vytvarujte z drátu zábradlí (podle obrázků). Udělejte do paluby malé otvory a drát zábradlí zasuňte. Opět zajistíte kapkou lepidla.

 

Dokončení

  Nakonec celý model pečlivě natřete. nezapomeňte natřít a nalakovat i vnitřní čísti modelu. Vyplatí se to. Papír má snahu vlhnout a kroutit se. Tím, že jej pečlivě nalakujete tomu předejdete. Model na obrázcích toho má hodně za sebou. Jednou byl jinou lodí dokonce převrácen. Celá kajuta zmizela pod vodou. Nad hladinu koukal jen kýl, kormidlo a lodní šroub. Trvalo asi dvacet minut než se jej podařilo dostat na břeh, ale model přežil a nějakým zázrakem se ani dovnitř voda nedostala. Nezapomeňte na drobné doplňky, které k lodi patří, jako pacholíky na úvaz lodi, kotva, záchranný kruh, lana a další. Záleží na vás co si vymyslíte.

 

Obrázky

Pohled do trupu na uspořádání lodní hřídele.

Dobře je vidět plnící šroub a držák hřídele.

Všimněte si pružinky spojující motorek a hřídel.

 

 

Na tomto obrázku je vidět, jak prochází plastový

obal trupem a jak je vlepen.

 

Takto vypadá kormidlo s lodním šroubem.
Již hotový model.

Šťastnou plavbu !