Jak jsem stavěl FN Richelieu

Kapitola: 1 2


Kapitola 1

(25.6.2002)

   Pro stavbu této krásné francouzské bitevní lodě z období Druhé světové války jsem se rozhodl již asi před rokem, kdy se mi podařilo získat její plány. Po celý rok jsem plány studoval a promýšlel jak stavbu provést. Chtěl bych ,aby model co nejvíce odpovídal předloze s maximálním počtem funkčních prvků jako jsou střílející děla, osvětlení, zvuky, točící se radary a pod. Model bude dlouhý 1,2 m s výtlakem cca 6-7 kg.

   Se stavbou jsem začal někdy v březnu. Nejdříve jsem do počítače přenesl tvary žeber, které jsem pak v počítači rozkreslil a zpětně vytisknul. Každé žebro jsem pak vystřihnul a nalepil na překližku a vyříznul. Podle nejspodnější vodorysky jsem pak vyříznul dno. Loď nemá klasický kýl, ale desku - dno, na kterou jsou jednotlivá žebra nalepena a spojena lištami 5x5 mm. Dlouho jsem přemýšlel, jak trup potáhnout. Zda klasicky lištami nebo laminátovat. Nakonec jsem se rozhodl pro lišty. Příď a záď je dolepena z balzových špalků. Obrázky ukazují trup ve stavu hrubé stavby. Tedy před vybroušením, vykytováním a opětovným přebroušením.

 

trup tvoří 23 žeber

pohled na dno trupu

 

Kapitola 2

(5.8.2002)

   Práce na trupu pokračují pomalu, ale nyní je již vykytovaný a vysychá, aby bylo možné opravit všechny případné prasklinky. Pak přijde vybroušení. V jakém stavu je trup nyní ukazují dva obrázky.

 

Dne 1.10.2004 jsem rozdělaný trup daroval.

Keba