Příprava modelu na sezónu

17.3.2005

 

   Možná jste to už zažili. Po zimně vytáhnete svůj model lodě na světlo, připojíte akumulátory, zapnete, potlačíte páčku na vysílači a nic. Jak to ? Vždyť naposledy model jezdil naprosto spolehlivě ?! Konečně model zprovozníte a hurá k vodě. Jak to, že se model po chvilce tak naklání ? Rychle ke břehu a už z něj vyléváte vodu. Proboha co se to děje, vždyť v něm nikdy nebyla ani kapka ?!

 

   Jaro klepe na dveře a to je ten správný čas opravdu vytáhnout modely z krabic a podrobit je "vstupní" prohlídce. Na první pohled se může zdát vše v naprostém pořádku, ale jak už to tak bývá, závady se nerady ukazují. Na co si tedy dávat dobrý pozor a co je dobré před zahájením sezóny zkontrolovat ?

 

Trup

   Dřevěné trupy mají tendenci sesychat. Dřevo neustále pracuje a i když je lepeno těmi nejpevnějšími lepidly, nic jej nezadrží. Neolaminované trupy s dřevěnou obšívkou dřív nebo později praskají. V laku se objeví trhlinky a těmi se dostane voda ke dřevu a dokoná dílo zkázy. Ovšem i olaminované trupy pracují. Díky laminátové vrstvě, je ale nebezpečí popraskání až na dřevo prakticky nulové.

   U trupu tedy kontrolujeme hlavně celistvost nátěru. Zda se někde neobjevují prasklinky. Hlavně praskají nitrolaky. Každá prasklina představuje nebezpečí, že do ní vnikne voda a nátěr se dále poškozuje. Nejzranitelnějšími místy jsou místa kde prochází trupem lodní hřídel, hřídel kormidla, pomocné pohony, chlazení  a pod. Dále ostré hrany. Nejvíce je namáháno okolí lodní hřídele, která vibruje i třeba neznatelně. Veškerá poškozená místa opravte lehkým vybroušením a přetřením.

 

nejčastěji na trupu bývají oprýskané ostré hrany

 

Lodní šroub

   Dobře prohlídněte lopatky, zda nejsou nějak mechanicky poškozené, pokřivené a pod. U plastových lodních šroubů dochází ke stárnutí plastu. V důsledku toho se mohou u kořene listu objevit praskliny. Pokud tam nějakou uvidíte, je potřeba šroub ihned vyměnit. U kovových šroubů tohle většinou nehrozí.

   Dále zkontrolujte, zda je šroub dobře zajištěn proti samovolnému vytočení, ke kterému může dojít při zpětném chodu a u levotočivých šroubů. Prověřte jejich dotažení. Máte-li na hřídeli kontramatku, tak ji raději přitáhněte.

 

Lodní šrouby a otočná kortyho dýza s kormidelní perutí.

 

Lodní hřídel

   Pokud je to možné, zkontrolujte stav maziva v hřídeli. Pokud je ho málo, nebo je silně znečištěné, hřídel vyjměte, pečlivě vyčistěte a dejte nové mazivo. Lodní hřídel by se měla otáčet hladce, žádné zvuky "kov-na kov" nebo rezonance nesmí být slyšet. Zkontrolujte také vůli ložisek, zda hřídel v pouzdru nemá vůli do stran.

 

Spojka

   U modelů které mají motor s lodní hřídelí spojený pomocí nějaké spojky, věnujeme její kontrole velikou pozornost. Obzvláště různé gumové nebo plastové hadičky časem ztrácí svoje původní vlastnosti - hlavně pružnost a pevnost. Máte-li jakékoliv podezření, že se spojkou není něco v pořádku, tak si dejte tu práci a raději ji vyměňte.

 

Převodovky

   Důležitý je stav ozubených kol. I zde dochází k únavě materiálu a nějaký ten vylomený zub se může vyskytnout. Z převodů odstraňte všechny nečistoty, staré mazivo a znovu dle pokynů výrobce promázněte. I zde zkontrolujte ložiska. U řemenicových převodovek je dobré prověřit stav řemeničky. Pokud jste ji na zimu z převodu nesundali, dojde k její deformaci, která může zapříčinit její prokluzování. Je dobré nechat potom takovou řemeničku chvilku točit na převodech a ona se většinou zase sama srovná. Řemeničky také stárnou a mohou zpuchřet. Najdete-li na povrchu řemeničky prasklinky, je čas k její výměně. Řemenička již ztratila svoji pružnost a pevnost a hrozí přetržení.

Nakonec zapněte motor a nechejte jej asi pět minut běžet, aby se mazivo v hřídelích a převodovkách rovnoměrně rozprostřelo a dostalo do všech částí.

 

Řemenicová převodovka

 

Kormidlo

   Kromě samotné perutě kormidla, kde platí zhruba stejné zásady jako při kontrole povrchu trupu, navíc prověříme, zda peruť není na hřídeli uvolněná nebo se dokonce neprotáčí. Pečlivě prověřte stav táhla a kormidelní páky, stejně tak servo ovládající kormidlo. Několikrát po sobě přestavte kormidlo z jedné krajní polohy do druhé. Klidně kormidlo takto trapte třeba minutu. Závada se nemusí projevit okamžitě. Neovladatelná loď je hodně velká nepříjemnost ! Máte-li na svém modelu hřídel kormidla v pouzdru, které se maže, zkontrolujte stav maziva i v něm.

 

Popraskané kormidlo, které nebylo olaminováno.

 

Motor

   Budu zde uvažovat motory pouze elektrické, spalovacím nerozumím. U motorů bez kuličkových ložisek se časem objeví vybroušení kluzných pouzder hřídele. Projeví se různými chraplavými nebo písklavými zvuky motoru. To je první známka, že s motorem po mechanické stránce není něco v pořádku. U motorů s uhlíky rozhodně zkontrolujte stav uhlíků, zda nejsou příliš opotřebené a nebo prasklé. Jinak hrozí, že se vám motor zadře. Je-li motor vybaven vodním chlazením, zkontrolujte jeho průchodnost třeba profouknutím, nebo pomocí injekční stříkačky naplněné vodou.

 

Eleketrické vodiče

   Jen zdánlivě vodiče leží v trupu nehnutě. Neupevněné vodiče mohou být namáhány vibracemi. Stejně jsou namáhány přívody k pohyblivým kontaktům a podobně. Proto zkontrolujte, zda někde nedošlo k poškození izolace. Nejčastěji k této závadě dochází tam, kde se vodič dotýká něčeho tvrdého a může se prodřít. U konektorů se kterými manipulujeme může dojít k ukroucení vodiče, zpravidla v místě, kde je k něčemu přiletovaný nebo kde vstupuje do konektoru. Přiznejme si, že při rozpojování občas zatáhneme za vodič, místo za vlastní konektor. Zkontrolujte také pájená místa.

 

Kontakty

   U modelů s více funkcemi se mohou vyskytovat mechanické kontaktní spínače a vypínače. Kontakty oxidují, což může způsobit jejich nefunkčnost. Stejně nebezpečný je i prach. Proto kontakty mechanicky nebo chemicky očistěte. Můžete použít lapovací brusný papír, na větší plochy jemný drátěný kartáček a pod. Na chemické čištění existuje sprej (dříve se jmenoval Kontaktol). U pohyblivých kontaktů (různé multifunkční spínače a pod) proveďte jejich seřízení.

 

Multifunkční spínací panel amatérské konstrukce. Zde je rozhodně co kontrolovat.

 

Akumulátory

   Akumulátorům byl na MONAKU věnován celý článek, tak snad jen tolik, že je dobré akumulátor před použitím v modelu a RC vysílači dvakrát až třikrát vybít a nabít. Některé nabíječky tento proces zvládají samy. Rozhodně zkontrolujte, zda z nějakého článku nevytéká elektrolyt. Takový akumulátor už rozhodně nepoužívejte a raději si pořiďte nový a ten starý odevzdejte do sběrny. Kontakty u olověných akumulátorů (nepájí se) očistěte drátěným kartáčem.

 

Různé typy akumulátorů

 

Plachetnice

   Zde platí prakticky to samé jako pro motorové modely. Navíc pečlivě prověřte švy u šitých plachet a lepené spoje u lepených. Zkontrolujte všechna lanka, napínáky, kladky a mechanismy. Máte-li na palubě naviják, pečlivě prověřte jeho funkci. U stožáru mohlo dojít k jeho prohnutí, byl-li nevhodně skladován.

 

Vysílač - přijímač - servo - regulátor

   Kromě funkčnosti obou částí RC soupravy, věnujte hlavně pozornost stavu akumulátorů ve vysílači. Prověřte mechanický stav antény vysílače a ovladačů. Serva by po zapnutí měla najet do výchozí polohy. Proveďte kalibraci regulátor pokud to umožňuje.

 

Funkčnost celku

   Když řádně prověříte jednotlivé části modelu, prověřte model ještě jako celek. Dejte jej zhruba tak na hodinku na hladinu (stačí ve vaně) a občas se podívejte do trupu, zda se přeci jen voda někudy nedostává dovnitř. Pomalu protáčejte lodní hřídel a zkontrolujte, zda pouzdrem neprosakuje voda. Vyzkoušejte současně motor, kormidlo, případně světla, zvukové modly atd. nedochází-li k vzájemnému rušení. Zvýšenou pozornost věnujte anténě, pokud se připojuje pomocí konektoru. Kontakty konektoru mohou být zoxidované (pokud nejsou zlaté) a tím účinnost antény výrazně snížit. Otáčky motoru by měly být rovnoměrné.

 

 

 

Vzhled modelu

   Nakonec trochu pozornosti věnujte i vzhledu modelu. Drobnosti které dříve upadly a nebyl čas je znovu přilepit opravdu přilepte zpět, případně udělejte nové. Opravte odřené nátěry (pokud to není součást patiny modelu), narovnejte pokřivené antény, zábradlí a pod. Zkrátka svůj model zase vyšperkujte. Odrbaný by u vody asi nepůsobil dobře.

Prach z povrchu modelu nejlépe odstraníte vyfoukání a pak opatrně pomocí jemného vlasového štětce a vysavače. S vysavačem ovšem opatrně! Větší plochy (paluby, střechy atd.) po vyfoukání můžete opatrně otřít kouskem vlhkého hadříku. Opláchnout vodou jdou snad je modely ponorek.

 

Makety lodí

 

Keba