Stavba remorkéru - MONAKO I.

9.3.2005

předchozí části

 

Úprava modelu pro Tug Towing

 

   S Tug Towingem (TT) jste se už mohli seznámit. Právě MONAKO I. je základní model se kterým lze tuto atraktivní disciplínu vyzkoušet. K tomu je potřeba do modelu instalovat tažný hák. Musí být dostatečně pevný, protože při TT to s lodí občas pěkně škubne. Dále musí spolehlivě vydržet tah, který model vyvine. Chvilku jsem přemýšlel jakou konstrukci udělat, aby hák z papírového trupu nevyletěl a nebo jím neprojel skrz. O žebra se konstrukce opřít nemohla. Nakonec jsem to vyřešil tak, že nosná kostra se opírá o kýl lodi a dva krátké pomocné.

   Základním stavebním materiálem je překližka, 4mm silná (stačí i méně kvalitní). Jednotlivé díly jsou k sobě lepeny rychleschnoucím epoxidem. Samotný hák je vyroben z pletací jehlice nebo drátu o průměru 3mm. Drát použijte raději tvrdší.

 

Nářadí

  • lupenková pilka

  • pilník a brusný papír na dřevo

  • vrtačka a vrták o průměru 3,5 nebo 4mm (zvolte podle trubičky)

Materiál

  • překližka silná 4mm

  • překližka silná 8mm (malý kousek 40x20mm), pokud nemáte můžete na sebe slepit dva kousky ze 4mm

  • smrkový hranol 8x8mm

  • trubička (mosaz, dural, hliník) s vnitřním průměrem 3mm, podle vnějšího průměru budete potřebovat vrták

  • tvrdší drát o průměru 3mm, výborně vyhoví pletací jehlice

  • jedna malá elektrikářská svorkovnice vykuchaná z plastu a rozříznutá napůl (jeden šroubek).

 

Upozornění: na obrázcích je použita slabší překližka. Rozměry v nákresech jsou optimalizovány pro překližku 4mm !

 

Z hranolu 8x8mm si uřízněte dva kousky dlouhé 55mm (vzdálenost mezi žebry č. 6 a 7). Budou tvořit mocné kýly.  
Z překližky 4mm vyřízněte podle nákresu jednotlivé díly. Pouze díl F je z překližky silné 8mm, pokud ji nemáte, vyřízněte díl F dvakrát a slepte je na sebe. nákres-1, nákres-2
Hranoly 8x8x55mm nalepíte na dno trupu rovnoběžně s kýlem. Vzdálenost mezi kýlem a hranolem je 13mm. Na hranoly a kýl přilepte díl C tak, aby přiléhal k žebru č. 6. Na obrázku je díl C ještě zajištěn dvěma vruty, ale nedávejte je tam, je to zbytečné. NávodNávod
Z dílů A,B,D slepte kostru. Díl D nalepte zhruba pod úhlem 45° a případně podle potřeby vypilujte žlábek pro lodní hřídel. U dílu A vyztužte zúženou část na spodní straně hranolem 8x8mm po celé délce až k dílu D. NávodNávod
V žebru číslo 6 vyřízněte ostrým modelářským nožem profil spodní části kostry háku. Horní rovina (díl A) by měla být zároveň s palubou. Drobná odchylka +/-1mm není kritická. Návod
Vezměte trubičku, vsuňte ji do otvoru v díle A a zasuňte ji tak hluboko, aby na spodní straně byla zapuštěna cca 0,5mm. Na díl A a k turibičce přilepte díl F tak, aby trubičku udržoval ve svislém směru. Na díl F nalepte díl E tak aby byl nasazen i na trubičce. Trubička by neměla z dílu E vystupovat. Návod
Z pletací jehlice (nebo drátu) 3mm vytvarujte vlastní tažný hák. Zasuňte jej do trubičky a na spodní straně zajistěte polovinou elektrikářské svorky. Je dobré hák na horní straně vypodložit jednou nebo dvěma podložkami, aby při otáčení nedrhnul o díl E. Návod
Na díl E namontujte dorazy, aby umožňovaly výchylku háku max. 45° na každou stran od podélné osy. Můžete je udělat z malých vrutů na které navlečete silnější bužírku dlouhou cca 4mm. Nyní celou kostru tažného háku můžete nalepit na základnu na dně trupu. Dbejte na to, aby hák byl v ose trupu a základna přiléhala k žebru č.6! Návod

 

   Tuto konstrukci jsem testoval tak, že jsem na skateboard posadil syna, který váží něco přes 40kg. Tažné lanko jsem zahákl za hák a přivázal ke skejtu. Pak jsem uchopil trup za boky a táhnul. Na linoleu se skejt rozjel a hák se nevytrhnul a ani se nikterak nekroutil.

   Budete ještě muset upravit zadní část nástavby aby šla nasadit. Udělejte výřez pro díl F a díl E by měl zapadnout do již nalepeného oblouku. Pokud něco nesedí, udělejte zadní část nástavby raději znovu.

   Je dobré na háku udělat zajištění, aby tažné lano se nemohlo samovolně vyháknout, když dojde k jeho povolení.

 

Návod

 

Na obrázku varianta A ukazuje variantu s pružinou. Z plechu vytvarujete jezdce (modrý), který v horní části má trubičku. Pružina je navlečena přímo na háku a zajištěna zarážkou. Celý mechanismus je seřízen tak, aby pružina neustále tlačila na jezdce a trubička na jezdci zapadala na špičku tažného háku. Odjištění provedete odsunutím jezdce. Pružina jej potom vrátí samovolně do zajištěné polohy.

Varianta B ukazuje konstrukci, kdy k háku je napevno přidělána matka se šroubem. Šroub je přesně naproti špičce háku. Zajištění nebo odjištění se provádí otáčením šroubu. Dalších možností je několik a určitě vás něco napadne.

 

Po instalaci háku do trupu MONAKA I. se směle můžete pustit do Tug Towingu. Opravdu to stojí alespoň za vyzkoušení !

Keba