Osvětlení pro model President Masaryk

23.2.2004

   Právě minulý týden jsem kontroloval před nadcházející lodičkářskou sezónou stav modelu PM, který jste si také mohli postavit podle návodu. Napadlo mě, že by bylo docela hezké, kdby tento malý model i svítil. Původně to v návrhu nebylo, ale proč se o to nepokusit. Předběžná prohlídka ukázala, že to bude taková malá piplačka, ale možná z vás někdo stojí před podobným problémem a postřehy uvedené v tomto článku se budou třeba hodit.

 

Úvodem

LED   Nejdříve bylo potřeba zvolit pro tak malý model vhodné zdroje světla a napájení těchto světel. Protože hmotnost modelu může vzrůst opravdu jen o pár gramů, chtěl jsem jako zdroj použít baterii, která napájí přijímač i pohon. Jenže světla jsou umístěna na nástavbách, které jsou odnímatelné a to znamená konstrukci konektorů a tím znesnadnění manipulace. Obzvláště u tak malého modelu. Právě odnímatelné nástavby jsou příčinou toho, proč osvětlení je uděláno jen na velitelské věži. Řešení samozřejmě existuje, ale bylo by hodně pracné. Nakonec jsem zvolil samostatný zdroj napájení a ten jsem vměstnal do velitelské věže.

 

Prvky osvětlení

Baterie - Ultra tenký knoflíkový článek Lithium-3V (CR2016)

Zdroj světla - LED o průměru 3mm, 1xčervená, 1x zelená a 2 x žlutá.

Ochranné odpory - 4 ks

Tenký měděný smaltovaný drát (z cívky a pod)

   Nejdříve je potřeba vypočíst hodnotu ochranných odporů pro jednotlivé LED. Červená svítí při napětí (úbytek napětí) zhruba 1,8V, žluté potřebují 2,2V a zelené při 2,8-3V. Vysoce svítivé diody (zelené, modré, bílé a UV) svítí asi 3,4V. Pro každou diodu vypočteme ze vzorce ochranný odpor. Maximální proud LED bývá okolo 2050mA. Pokud bychom chtěli použít vysoce svítivé diody, bylo by potřeba udělat měnič. Použitý článek je pro ně nedostačující. To vzhledem k rozměrům a zátěži modelu nebylo možné. Nakonec jsem od vysoce svítivých diod upustil. Při použití silnějšího napájecího zdroje, by bylo možné tyto vysoce svítivé LED použít.

 

Postup

   Nejdříve jsem z domácích zásob vybral vhodné LED. Tenký smaltovaný drát jsem získal z jedné staré vykuchané cívky. Pro držák napájecího článku se zdály vhodné měděné kontakty z ploché baterie. Odpory jsem zakoupil.

Testování Na kousku destičky pro výrobu tištěných spojů jsem si celou sestavu zapojil a vyzkoušel zda diody budou dostatečně svítit. Vše fungovalo podle předpokladů.
Napájecí článek Tohle je článek použitý k napájení osvětlení modelu.
Vrtačka a brusný váleček.    Svítivé diody je potřeba před montáží ještě upravit. Budeme k tomu potřebovat nejlépe malou vrtačku s jemným brusným válečkem. Diody jsou se svým průměrem 3mm přeci jen ještě trochu veliké a jejich vyzařovací úhel je trochu úzký. Proto potřebujeme upravit jejich pouzdro tak, aby se světlo šířilo i do stran. Při broušení musíme dávat pozor, abychom pouzdro nepoškodili.
Napájecí článek Červenou a zelenou LED zbrousíme na plocho s boční vyzařovací ploškou. Žluté diody zbavíme obroučky kolem kontaktů a celé pouzdro obrousíme a půlkulatou čepičku mírně do roviny. Nejlépe to ukazují obrázky.
Vrtačka a brusný váleček.

 Při práci výborně pomáhala třetí ruka, která se dá dnes sehnat za přibližně 100,-Kč.

 

Pájení vodičů. Když máme diody zbroušené, tak si připravíme vodiče z tenkého smaltovaného drátu. Celkem 4ks dlouhé cca 8cm a 4ks dlouhé cca 13cm. Na obou koncích každého vodiče opatrně odstraníme izolaci a konce pocínujeme. Pocínované konce zakrátíme na cca 2-3mm. Diodu uchopíme do peanu nebo do svorky podle obrázku a těsně za pouzdro vodič připájíme.
Pájení vodičů. Stejně připájíme i druhý vodič. Musíme pájet velmi opatrně, abychom hrotem nepoškodili pouzdro diody nebo přílišným prohřátím diodu nespálili. Spoje ihned zkontrolujeme pomocí měřícího přístroje nebo připojíme článek.
Pájení vodičů. Přiletované vodiče odehneme a pomocí štípacích kleští původní vývody diody zakrátíme na minimum. Dávejte dobrý pozor, abyste si nepřeštípli i právě přiletovaný vodič.
Pájení vodičů. Opatrně začistíme a případně odstraníme přebytečný cín. Opět s maximální opatrností, protože smaltovaný drátek se velmi snadno přetrhne.
Pájení vodičů. Konce diod nabarvíme černo matnou barvou. Podle obrázku a vodiče můžete nabarvit také (kromě pocínovaných konců ).
Velitelská věž. Teď se pustíme do úpravy velitelské věže. Odstraníme imitace pozičních svítilen a začistíme vzniklé otřepy. Barvou opravíme poškozený nátěr držáků svítilen.
Velitelská věž Pomocí vrtačky a vrtáku o průměru 0,8mm provrtáme otvory do bočních stěn velitelské věže. Na obrázku je otvor vidět jako malá žlutá tečka těsně u levého horního rohu dveří.
Velitelská věž Stejným vrtákem provrtáme i dno držáků pozičních svítilen. Vrtáme těsně u nosného drátu. Na vrták netlačíme, abychom dno spíše nepromáčkli.
Instalace svítilny.Instalace svítilny. Instalace svítilny.Teď přilepíme poziční svítilny udělané z LED. Nejdříve vodiče přitáhneme nejdříve dnem držáku a potom stěnou velitelské věže. Na dno držáku dáme kapku gelového sekundového lepidla a pomocí svorky diodu zajistíme a necháme zaschnout.
Instalace svítilny.Instalace svítilny. Stožárová světla nalepíme podle obrázku. K lepení opět použijeme sekundové gelové lepidlo. Lepíme s maximální opatrností, abychom si neutrhli tenké vodiče. U paty stěžně pak vyvrtáme na každé straně otvor stejným vrtákem jako u držáků pozičních svítilen a vodiče jimi protáhneme.
Držák napájecího článku. Držák napájecího článku (dále jen baterie) uděláme z měděných kontaktů od ploché baterie. Nejdříve zakulacené konce vyprofilujeme podle obrázku. Potom kontakty ohneme do písmene "L" tak aby profily byly ve stejné výšce a dosahovaly přibližně do 3/4 průměru baterie. Vývody odporů zahneme do písmene "Z" a připájíme na jeden z kontaktů. Na druhý kontakt si připájíme silnější drát dlouhý cca 10mm. Kontakty nalepíme pomocí desetiminutového epoxidu na balzovou destičku silnou cca 2mm. Celkovou sestavu vidíte na obrázku.
Instalace držáku. Po zaschnutí epoxidu okolní balzu odřízneme a držák vlepíme do velitelské věže podle obrázku.
Instalace držáku. Přiletujeme vodiče k odporům a k opačnému kontaktu. Jedna dioda - jeden odpor. Diody připojujeme postupně tak, že do držáku vložíte baterii a zkusmo přiložíte jeden vodič k odporu a druhý k opačnému kontaktu. Když dioda svítí, vodiče přiletujete. Jinak se prohodíte. Kdyby dioda nesvítila ani teď, tak proměřte diodu. Nepravděpodobněji se Vám ale podařilo poškodit tenký vodič.
Instalace držáku. Nakonec z drátu kancelářské spínky vytvarujeme pérový "kolíček". Na jeden konec navlečeme tenkou bužírku a instalujeme na kontakty držáku baterie podle obrázku.
Instalace držáku. Kolíček zabrání vypadávání baterie z držáku. Bužírka navlečená na jednom jeho konci zase brání zkratu baterie.

Dokončení

  Máme hotovo. Již jen pomocí barvy lehce zamaskujeme přívodní vodiče. Jistě vám neuniklo, že celá světelná soustava nemá žádný vypínač. Ten je nahrazen vlastní baterií. Po vložení baterie se světla rozsvítí. Vypínač je prostě zbytečný. Baterie stojí cca 25,-Kč a určitě Vám vydrží celou sezónu. Po jejím vybití ji odevzdejte do nějaké sběrny (některá hodinářství a pod.).

   Jaký by měl být výsledek ? Opět to nejlépe ukáží obrázky. Na jednom vidíte model PM focený s bleskem, tedy jako ve dne a na druhém bez blesku za šera a na třetím za úplné tmy. Vzhledem ke vzdálenosti na jakou se tento model obvykle pouští je intenzita osvětlení plně dostačující. Světla nejsou samozřejmě maketová, ale na modelu nikterak nepůsobí rušivě.

 

Jak svítí PM. Jak svítí PM. Jak svítí PM.

Jaroslav Vaškeba

Související články

Model čs. válečné lodě President Masaryk pro začátečníky

Osvětlení modelu lodě