Model čs. válečné lodě President Masaryk pro začátečníky

13.3.2003 - 27.4.2003

 

  čím začít ?

  stavba trupu - začínáme

  stavba trupu - pokračujeme

  stavba trupu - dokončujeme

  paluba

  pohon a kormidlo

  druhá stránka pokračující v tomto návodu

  třetí stránka pokračující v tomto návodu

 

   Již dříve se mi zalíbila v knize Válečné lodě 4. jediná československá válečná loď. Jmenovala se President Masaryk a jednalo se o hlídkovou loď (někdy označovaná jako monitor), kterou tehdejší Československo vlastnilo v roce 1928-1978. Pokoušel jsem se sehnat o této lodi informace na Internetu, až jsem se dopátral pana Tomáška z Jablonce nad Nisou, od kterého jsem si zakoupil plán a monografii této lodě. Když jsem pak plány prostudoval a přečetl přiložené materiály, napadlo mě, že by se tato loď dala postavit ve zjednodušené verzi pro lodní modeláře -  začátečníky a pak i jako hezká maketa. Kdo se stavbou lodí začíná a neví "jak na to", bude mu možná tento článek nápovědou, pro ostatní inspirací.

 

1. část

Čím začít ?

   Když už se rozhodnete pro stavbu jakéhokoliv modelu, je vždy dobré si před zahájením stavby sehnat co nejvíce materiálu o skutečné předloze. K tomu neváhejte použít samozřejmě Internet. Všude kde narazíte na nějakou zmínku napište správci stránek a požádejte jej zda nemá další informace, obrázky a pod. Všechno to zabere nějaký čas, ale vyplatí se. Není dobré pohrdat knihama. Zde je informací také velká spousta a pravé knižní skvosty se většinou najdou v antikvariátech. V případě, že zjistíte že už takový model před Váma někdo stavěl, pokuste se jej kontaktovat a stavbu modelu probrat.

 

Československá hlídková loď President Masaryk

   Nejdříve se seznámíme s lodí, kterou chceme stavět. Její osud byl docela zajímavý, ale se smutným koncem. 

   Loď byla projektována ve Škodových závodech. Vzorem byl typ rakouské hlídkové lodi WELS.C.s. V roce 1930 byl na Dunaji spuštěn trup na vodu. Stavbu prováděly loděnice v Komárně. Ocelové pláty dodávala huť Poldi-Kladno, Škoda Plzeň zase strojní vybavení, výzbroj. Lodní šrouby se vyráběly v hamburském podniku Zeise. Přes některé potíže byla loď 19.října 1930 slavnostně spuštěna na vodu a pokřtěna na "President Masaryk"a stala se naší vlajkovou lodí. Po prvních plavebních zkouškách se ukázalo, že loď nedosahuje požadované rychlosti a že skutečná je o něco nižší. Také ponor byl o něco větší než se počítalo (zhruba o 15 cm). Proto se loď vrátila do loděnice k provedení úprav. Byly upraveny kotle a turbíny, dále byly vyměněny lodní šrouby za jiné, upraven tvar zádi a jeden komín byl nahrazen dvěma. Po těchto úpravách bylo dosaženo požadovaného výkonu a loď se stala rychlejší. Po uvedení do služby loď na Dunaji prováděla cvičení a až do vypuknutí 2.světové války byla neustále modernizována a upravována. Změnil se také nátěr lodě. Původní světlešedý odstín byl nahrazen jiným tmavším, který odpovídal standartu na jiných válečných lodích sousedních států.

V roce 1939 po Mnichovu a rozpadu republiky loď připadla Německu. Byla přejmenována na Bechelaren a do roku 1941 byla v Linci. Od dubna 1941byla nasazena na Dunaji v Jugoslávii, kde doprovázela plavidla, která prováděla odminování řeky. Potom hlídkovala a doprovázela plavidla, která zásobovala frontu v úseku Kataraktů. V roce 1943 se loď vrátila do Lince, kde byla připravena její přestavba a modernizace. Trup byl prodloužen, odstranilo se spuštění zádě,  upraven byl vlnolam, přibylo WC a sprchy, vyměněno bylo kormidlo a změnila se výzbroj. Byl také vyměněno celé hnací ústrojí, kdy loď dostala dieselový motor což si také vyžádalo výměnu lodního šroubu. Když byly rekonstrukce dokončena, loď se v dubnu 1944 vrátila na dolní tok Dunaje.  Když sovětská armáda začala postupovat a ohrožovat dunajskou plavbu, Kryla loď ustupující konvoj. Během této akce byla poškozena střelbou. Po urychlené opravě byla nasazena do bojů na úseku Vác-Visegrád. V lednu 1944 podporovala loď protiútok německé armády u Budapešti. Po této akci muselo dojít k výměně děl, protože veškerá munice pro kanóny ráže 66mm byla vystřílena a nová se již nevyráběla. Proto loď dostala nové kanóny ráže 88mm. Po této opravě odplila loď do Melku, kde podnikla svoji poslední bojovou akci. Uskutečnila výpad proti sovětským dělovým člunům. Poté odplula do Lince, kde 11.5.1945 se posádka lodě vzdala postupující americké armádě. Zde byla také loď až do roku 1947, kdy byla navrácena Československu a odvlečena do Bratislavy. Zde byla do roku 1951 bez povšimnutí, než byla uvedena do provozuschopného stavu. V roce 1954 byla v Komárně důkladně prohlídnuta. Protože byla v ČSA úplně zlikvidována lodní rota, neměla pro loď armáda využití a tak byla převedena do civilního sektoru. V roce 1955 až 1956 byla zcela odstrojena a trup sloužil jako skladovací a pracovní ponton. V roce 1978 byl definitivně sešrotován.

Technické údaje - rok 1932 po přestavbě

 délka trupu (mezi svislicemi)  47,5 m
 šířka trupu  6 m
 boční výška trupu  2,25 m
 ponor (20t nafty)  1,1 m
 výtlak (20t nafty)  230 t
 pohon  2 šrouby, 2 kotle Yarrow (naftové hořáky), 2 parní turbíny
 výzbroj  2xdvojkanón ráže 66mm, 2xdvojitý těžký kulomet ráže 7,92mm, 10 závěsným min, lehké kulomety dle potřeby
 konstrukce  ocelové pláty, nýtovaná, rozteč žeber 0,5m, 12 vodotěsných přepážek
 posádka  velitel, 2 důstojníci, 3 rotmistři, 32-40 mužů

S využitím materiálů: vojenského muzea, časopis HPM 6, 9 R1992 (autor. Grégr), Profil-President Masaryk, IT Model 1995 (autor M.Tomášek), plány lodě, Kniha Válečné lodě 4.

 

Obrazová příloha

Při jedné z plaveb v roce 1935
Stav v roce 1938
Bechelaren (President Masaryk) v letech 1941-2
Bechelaren (President Masaryk) v roce 1945
Rakousko-Uherský říční monitor na Dunaji.

 

V další části se už začneme připravovat ke stavbě modelu.

 

2. část

Stavba trupu - začínáme

   Když jsem studoval pány, bylo mi jasné že se tvar trupu bude muset trochu upravit. Hlavně profil podle žebrorysek. Loď byla poháněna dvěma šrouby. Od toho upustíme. Pro začátečníky by to byl problém. Spokojíme se s jedním šroubem (pro model délky 45cm to bude bohatě stačit) v podélné ose trupu. Druhý problém byla výška trupu. Po přepočtu jsem zjistil, že by se do tak nízkého trupu nemuselo všechno vejít a tak byl trup zvýšen o 5mm. Nemusíte mít obavy, že by tím vzhled modelu nějak utrpěl. Nestavíme špičkovou maketu, ale jednoduchý funkční model.

Co budete v první fázi stavby trupu potřebovat.

Nástroje

nůžky, lepidlo Kanagon, ostrý výsuvný nůž, tužku, tenký černý fix, pravítko nebo měřítko

Materiál

kartón tloušťky 0.5-0,7 mm, 550x400 mm

   Jako základní materiál pro stavbu trupu je použit kartón tloušťky 0,5-0,7, velikosti cca 55cmx40cm. Kde jej sehnat ? jistě znáte ty velké plánovací kalendáře na psací stůl. Jejich spodní strana je právě z takového kartónu. Podmínkou je, aby kartón byl rovný, nezvlněný. Na něj narýsujeme základní tvar trupu - dno, bočnice a zrcadlo. Zbytek kartónu si schováme na palubu a nástavby.

Rozměry trupu - narýsujte podle obrázku. Dejte na čísla a ne na nepovedené proporce. Druhá polovina je samozřejmě stejná jen převrácená podél osy. 
Po narýsování trup z kartónu pečlivě vystřihneme nebo vyřízneme. Pomocí nože nařízneme v místě ohybu.
Nejdříve ohneme lepící plochy na přídi a na zádi, teprve potom ohneme boky. Ohyb musí být kolmý a co nejostřejší.
Záď trupu vytvarujeme do pozvolného sklonu, tím vznikne prostor pro lodní šroub a kormidlo.
Lepidlo na místo spoje naneseme rovnoměrně v dostatečné vrstvě. Pozor - lepidlo Kanagon zanechává fleky a nejde odstranit, tak nezapomeňte použít vhodnou podložku.
Po nanesení lepidla přilepíme bok ke dnu. Dno si položíme na podložku a bok přidržujeme. Během chvilky spoj drží, ale nepospícháme a necháme jej asi 5 minut vytvrdit.
Při lepení druhého boku si přidržujeme příď tak, aby se přilepily i ty nejpřednější lepící zuby, kam se těžko dostaneme prsty.
Před lepením zádě si lehce dotvarujeme dno aby vytvářelo prostor pro lodní šroub a kormidlo. Vznikne mírný schod.
Přilepíme nejdříve jeden bok a kontrolujeme správný sklon. Pozor ! Dno přesně nelícuje s dolní hranou boku na zádi, ale zasahuje zhruba do jeho poloviny ! Boky tak na zádi vytváří tunel, aby mělce ponořený šroub nepřisával vzduch. Podívej se na další obrázeky !
Máme přilepené boky trupu ke dnu. Mírné zvlnění není na závadu, to snadno vyrovnáme v další fázi stavby. Mezery mezi dnem a boky také odstraníme. Zatím si jich nevšímejte.
Teď spojíme boky na přídi. Spojku udělejte delší a po vlepení zastřihněte podle výšky boků. Kontrolujte jak boky na sebe dosedají ! Potom vlepte zrcadlo a trup nechte proschnout.
První fázi trupu máte hotovou. Trup by měl být rovný, nezkroucený. Boky neprohnuté, vytváří plynulou křivku u dna přiléhají. Vypadá zatím nevábně, ale to se začne brzy měnit k lepšímu.

   

    Pro další fázi stavby trupu budete potřebovat smrkovou lištu 2x7 nebo 2x5 mm dlouhou cca 500-600mm, kartón tloušťky cca 1mm (např. desky z šanonu) a vhodný elektromotorek na pohon. V prodejně kol si kupte jeden drát do kola (musí být rovný!) i s matkou do ráfku. Lak, který odolává vodě, lepidlo Herkules a dětský zásyp.

 

3. část

Stavba trupu - pokračujeme

   Nyní provedeme vyztužení boků trupu. K tomu budeme potřebovat dva kusy smrkové lišty 2x7 nebo 2x5mm. Jejich délku upravíme tak, aby sahaly od přídě až do místa, kde se boky začínají snižovat. Lišty pak nalepíme na vnitřní stranu trupu pomocí lepidla Kanagon. Nebudeme je však lepit zároveň s horním okrajem, ale změříme tloušťku budoucí paluby a o takový kus nalepíme lišty níže. Paluba bude tvořena z balsového plátu tloušťky 2-3mm a kartónem tloušťka 0,5-1,0mm.

Co budete v druhé fázi stavby trupu potřebovat.

Nástroje

nůžky, lepidlo Kanagon, posuvné měřítko, tužku, ostrý výsuvný nůž, pravítko nebo měřítko, ostré zahradnické nůžky nebo jemnou pilku, několik kolíků na prádlo

Materiál

kartón 0.5-0,7 mm, smrková lišta 2ks 2x5 nebo 2x7 mm

Tenké smrkové lišty do tloušťky 3 mm někdy neřežu, ale použiju dobré zahradnické nůžky a prostě a jednoduše je ustřihnu (nezkoušejte to nůžkama obyčejnýma). Konce pak jen stačí lehce začistit smirkovým papírem nebo pilníkem. Práce je tak jednodušší a rychlejší.

Nejdříve je potřeba dokončit přilepení boků trupu ke dnu. Z kartónu si nastříhejte obdélníčky 10x10-15mm. V polovině kratší strany podélně nařízněte a ohněte na úhelníček.
Úhelníčky potom vlepte tam, kde bok není pevně spojen se dnem trupu. Přitom neustále kontrolujte plynulost prohnutí boku trupu.
Úhelníčky lepte jeden vedle druhého aby nikde nevznikala žádná mezera. Nechte dobře proschnout.
Nyní si vezměte kartón a balzu ze které později vyrobíte palubu. Přiložte na sebe a změřte tloušťku pomocí posuvného měřítka (šuplery).
Takto získaný rozměr přeneste na vnitřní stranu trupu a po celé délce boku si udělejte několik značek až do místa, kde u zádě se boky mírně snižují, tam už značky nedělejte, protože tam lišty lepit nebudete.
Vezměte lištu a vlepte ji na vnitřní stranu boků. Přesně podle značek, které jste si udělali. Začněte od přídě. Pomáhejte si kolíky na prádlo. Opět lepíme pomocí lepidla Kanagon.
Stějně přilepte i druhou lištu. Vše zajistěte kolíky a nechejte dobře proschnout. Alespoň hodinku.

Pokud jste pracovali pečlivě, trup již působí celistvým dojmem. Lišty jej svým prohnutím sice mírně deformují směrem dovnitř (svírají), ale to snadno srovnáme pomocí příčných výztuh.
Detail přídě po přilepení vyztužovacích lišt. Lišty nezasahují zcela do špičky, ale končí cca 5 mm před. Příď přijde vyztužit balsovým hranolkem.

 

Pro další fázi stavby trupu bude potřebovat ještě několik kousků stejné smrkové lišty jako jste lepili na boky trupu a dále balsový hranolek 10x15x30mm. Dále několik balsových hranolků 10x10xšíře smrkové lišty na bocích. Přibližně tak 10 kousků. No a samozřejmě mějte připravené věci i z minula.

 

4. část

Stavba trupu - dokončujeme

   V této části dokončíme hrubou stavbu trupu. Nejdříve vyztužíme příď a potom zajistíme tvarovou stabilitu trupu pomocí příček. Budete k tomu potřebovat balsový hranolek o rozměrech cca 20x10x35 mm a stejnou smrkovou lištu s jakou jsme v minulé části prováděli vyztužení boků. K lepení opět použijeme lepidlo Kanagon. Budeme k tomu potřebovat stejné věci jako v předchozí části.

Asi z takového hranolku balzy provedeme vyztužení přídě. Je lepší, když budete mít balzu tvrdší než úplně měkkou.
Hranolek balzy přiložte na vnitřní stranu trupu a naznačte si na něm kam sahá horní okraj boční lišty.
Potom hranolek seřízněte. Jeho výška musí lícovat s horním okrajem boční lišty, přesně jak ukazuje obrázek. Případný drobný přesah zarovnejte pilníkem nebo brusným papírem.
Teď to bude trošku náročnější. Hranolek seřízněte do tvaru klínku tak, aby přesně zapadal do přídě, jak ukazuje obrázek. Důležité je, aby boční lišty k němu přiléhaly co jetěsněji. Ideální je, když je hranolek mírně roztahuje, ale nesmí při tom docházet k deformaci trupu ! Zkrátka bude platit mockrát měř a jednou řež. Uřízněte raději méně a opakovaně než jednou a moc. Když máte hranolek seříznutý, tak jej můžete vlepit.
Prohlédněte si tento "výkres" a podle něj si ze smrkové lišty nařežte pět příček a jejich místo si vyznačte na vnitřní straně trupu.
Příčky musí do trupu přesně zapadat. Podle jejich umístění v trupu jejich kratší strany zpilujte do mírného sešikmení (lichoběžník) aby přesně dosedaly na boční lišty.
Příčky by měly boky trupu od sebe roztahovat tak, aby boky  byly svislé. Kontrolujeme pohledem. Nikam nepospíchejte a pracujte pečlivě. Kontrolujte hlavně u přídě.
Nakonec příčky vlepíme. Opět použijeme lepidlo Kanagon. Dávejte pozor aby lepidlo nevtvořilo kolem místa lepení hrudky. pokud Vám něco lepidla okolo místa spoje vyteče, ihned jej odstraňte. Příčky lepíme tak, aby přesně lícovaly s horním okrajem bočních lišt. Nesmí přesahovat, protože na ně "posadíme" palubu. Níž by také neměly sahat, protože paluba na ně nebude zase dosedat.
Takto by měla vypadat hrubá stavba trupu. Až vám lepidlo zaschne, zkontrolujte, zda trup není zkroucený. Měl by být dostatečně pevný. když do něj například vložíte plochou baterii a uchopíte jej za záď, neměl by se trup kroutit ani nikterak prohýbat.

 

5. část

Paluba

   Základní část trupu máme hotovou a můžeme se pustit do paluby. Budeme potřebovat plát balzy a kartón podle kterého jsme si měřili odsazení vnitřních bočních vyztužovacích lišt trupu od horního okraje (3část).

Co budete ke stavbě paluby potřebovat

Nástroje

nůžky, výsuvný nůž, pravítko, kružítko, tužku, tabulku skla na zatížení, lepidlo Kanagon

Materiál

kartón na horní část paluby, balzový plát na dolní část paluby

Protože budeme lepit kartón na plát balzy, musíme jej dobře zatížit. Lepidlo Kanagon potvůrka určitě na některém tom místě vyteče. Pokud bychom použili jako podložku koberec nebo noviny a zatížili knihama, máte téměř absolutní jistotu, že se Vám paluba přilepí ke koberci nebo ke knize. Naštěstí existují materiály, ke kterým Kanagon nic nepřilepí a tak jako podložku použijeme rovnou plochu na kterou umístíme např. starý igelitový ubrus nebo pokud máme hladké skleněné tabulky, tak ty jsou naprosto ideální. K těm se Kanagon určitě nepřilepí. Konstrukce paluby není nikterak náročná a je bez záludností. Vyžaduje trpělivost a přesnost.

Nejdříve si trup položíme na kartón dnem vzhůru a tužkou pečlivě obkreslíme jeho obrys.
Do tohoto obrysu si narýsujte podélnou osu paluby (prochází špičkou) na přídi a středem zádě (zrcadlem). Obkreslený obrys paluby po obvodě zmenšete o tloušťku kartónu ze kterého je vyroben trup.
Palubu pečlivě vystřihněte nebo vyřízněte a vyzkoušejte jak pasuje do trupu. 
 Musí pasovat těsně a přitom lehce zapadat na boční lišty bez toho aby se tomu muselo napomáhat přihýbáním trupu. Velikost upravujte po malých kouscích a raději několikrát vyzkoušejte než uříznete.
Přistřihněte špičku přídě přesně tak, aby přesně zapadala.
Nyní na palubu narýsujte polohy nástaveb. Držte se rozměrů, které jsou na obrázku uvedeny, vše je měřeno od špičky přídě. Potom vnitřní prostor obdélníků a kružnic ještě zmenšete cca o 2mm na každé straně (vyznačeno červeně) a otvory vystříhněte nebo raději vyřízněte. 
Mělo by to celé vypadat asi tak, jak je vidět na tomto obrázku.
Nyní si vezměte plát balzy a celou palubu natřete tenkou vrstvou lepidla Kanagon, hezky až do krajů. Musíte pracovat rychle, protože lepidlo rychle zasychá. Nedávejte ho moc a zase ani málo. Nejlépe se nanáší přímo z tuby. Závit pak musíte co nejdříve očistit.
Lepidlem potřenou palubu položte na plát lehce přitiskněte a cca na 30 minut zatižte sklem nebo nečím podobným k čemu se nepřilepí lepidlo Kanagon.

Po zaschnutí lepidla přebytečnou balzu odřízněte a vyřízněte obdélníkové otvory. Hrany lehce zabruste smirkový papírem, aby balza nikde nepřesahovala.
Paluba opět musí do trupu přesně zapadat. Záď nám zatím ještě zapadat nebude, tu musíme teprve trochu upravit.
V místě, kde se boky trupu na zádi začínají lehce snižovat si v balze uděláme klínovitý zářez a kartón shora nařízneme a palubu lehce ohneme.
Zapravte záď paluby tak, aby přesně zapadala za zrcadlo.
Pokud jste pracovali přesně, měli byste dosáhnout alespoň takového výsledku jako na obrázku. Paluba musí přesně zapadat a nikde nevystupovat nad okraj trupu ani se nikde propadat pod okraj. K usazení paluby na zádi se dostaneme později.

Možná jste si na obrázcích všimli, že v trupu je už zabudován motorek. Nemusíte mít obavy, žádnou kapitolu jsme nepřeskočili. K instalaci hřídele a elektromotorku se dostaneme v další části.

 

6. část

Pohon a kormidlo

  Trup máme hrubě hotový, palubu také a začne ta správná švanda. Pustíme se do stavby pohonu a kormidla. Jak jsem v úvodu již psal, skutečná loď měla šrouby dva, ale vzhledem k velikosti v jaké model teď stavíme (1:100) a aby byl co nejjednodušší, bude mít model šroub jen jeden. Bude to bohatě stačit. Kdo je zručnější a troufá si, může si vyrobit lodní šroub a lodní hřídel technologií CDD jak jak bude popsáno. Kdo si netroufá musí investovat a koupit lodní hřídel těchto parametrů: celková délka 130mm, průměr hřídele 2.6m, délka pouzdra 80mm, průměr pouzdra 6mm a k ní lodní šroub o průměru max. 17mm, nejlépe třílistý. Dále budeme potřebovat elektromotorek. Bude stačit z nějakého autíčka na baterie. Vykuchal jsem ho také tak. Většinou jsou napájeny napětím okolo 4,5V což je pro naše potřeby ideální. Důležité je, aby se vešel na výšku do trupu lodi. Bylo by dobré, aby jeho hřídel měla stejný průměr jako lodní hřídel (2mm)

Co budete ke stavbě pohonu a kormidla potřebovat

Nástroje

nůžky, výsuvný nůž, pravítko, tužku, štětec, lepidlo Kanagon, pájku, kolíčky, brusný papír, kulatý jehlový pilník, pilku

Materiál

kartón tl. 1mm, balzové odřezky tl. 1mm na kormidlo kancelářskou spínku průměr drátu 1mm, drát do kola průměr 2mm i s matkou do ráfku, měděné kontakty z vybité ploché baterie, balzový špalík cca 70x15x10mm, balzový špalík 25x10x6mm, balzová destička 36x16x5mm, krátký šroub průměr 5mm co nejkratší, bezbarvý lak (nejlépe nitro), el. svorkovnici malou (plastovou ne bakelitovou!), vypsanou náplň z propisovací tužky, trubičku s vnitřním průměrem 2mm, vnější cca 4-5mm délky 50-55mm a druhou délky 10mm

Začneme výrobou lodního šroubu. Kdo si ho kupuje může tuto pasáž přeskočit. Budeme k tomu potřebovat věci na pájení (pájku, cín a pod.), kontakty v ploché baterie (stačí ten delší) a matku do ráfku z drátu jízdního kola.

Našroubujte matku na drát, dotáhněte a upněte do svěráku. Pomocí pilky udělejte dva protilehlé zářezy do hlavy matky, hluboké cca 1mm a aby svíraly s podélnou osou úhel cca 40 stupňů. Zářezy musí být stejně hluboké a ne moc široké ! Nejlépe to je vidět na obrázcích. Okolí zářezů očistěte brusným papírem a odmastěte technickým benzínem. Pokud nechcete doma příliš šířit zápach benzínu udělejte to na balkóně. V nejhorším případě vystačíte s mechanickým očištěním.

 

Z kontaktu ploché baterie si vystřihněte dva obdélníčky (pásky) dlouhé 8mm. Šířku nikterak upravovat netřeba. Hrany pomocí pilníčku zakulatíme (podle obrázky). Jsou to budoucí listy šroubu, tak by hrany měly být čisté bez otřepů a oba listy stejné. Opět je očistíme a odmastíme a jednu delší hranu lehce pocínujeme.

 Listy zaletujeme do výřezů v matici a pečlivě začistíme pomocí kulatého jehlového pilníčkua brusného papíru. Když máme listy přiletované, můžeme je vytvarovat mírným prohnutím. Pokud průměr šroubu přesahuje 16mm, tak pomocí pilníku listy lehce opilujte, aby jste dosáhli potřebného průměru. Pokud neumíte letovat můžete listy do zářezů vlepit pomocí epoxidového lepidla. Během tuhnutí však kontrolujte polohu listů. Výsledek svého snažení můžete opět porovnat s obrázky.

 

Lodní šroub máme a pustíme se do lodní hřídele a usazení motorku.. Tato práce bude trochu náročnější na přesnost a tak myslete na "dvakrát měř a jednou řež"! Osička je z drátu k výpletu kola o průměru 2mm nejlépe chromovaného, ale není to nutné. Od konce se závitem naměříme 120mm a drát uštípneme a nebo uřízneme. Jde to ztuha. Potom konec začistíme do roviny pilníkem. Z vypsané náplně do propisovací tužky si připravíme trubičku dlouhou 51mm. Ne vnější průměru nezáleží, důležité je, aby vnitřní průměr měl 2mm. A ještě jednu trubičku dlouhou 10mm. Z elektrikářské svorkovnice (tzv. čokoláda) vyndáme spojku se dvěma šroubky. Použijeme svorkovnici co nejmenší !

K pohonu jsem použil válcovitý motorek, který sloužil jako pohonná jednotka v jednou autíčku na dálkové ovládání. Dobře snáší napájení okolo 5V a jeho výkon bude pro tento model dostačující. Jeho průměr je 24mm a délka 27mm.

Nejdříve si zhotovíme z tužšího papíru šablonku průřezu motorku. Tedy jinak řečeno jeho tvar, když se na něj díváte ve směru osičky.
Z kousku balzy si připravíme hranolek s rozměry cca 66x15x10mm. Bude sloužit jako motorové lože. Musí se nám vejít napříč do trupu. Když jej uděláte širší než 10mm nic se nestane.
Nalezněte střed hranolku a vyznačte jej.
Pomocí šablony si překreslíme tvar motorku na střed hranolku. Dolní okraj motorku by měl být cca 3mm od dolního okraje hranolku.
Jasně si vyznačte tu část, kterou musíte odstranit. A odřízněte ji.
Motorek do výřezu musí přesně zapadat. Z měkkého plechu si vytvarujte druhou část k přichycení motorku. Ten má tloušťku cca 1mm. K uchycení použijeme dva malé vruty pro které vyvrtáme v plechu dva otvory.
Jak celá sestav má vypadat ukazuje tento obrázek Motorek se po dotažení vrutů nesmí protáčet ani jinak pohybovat. Musí být pevně usazen.
Osa motorku má mírný sklon cca 3stupně. Výřez ve špalíku propilujte aby bylo tohoto sklonu dosaženo.
Do dna trupu vyřízněte otvor, kudy povede lodní hřídel. Okraj otvoru začíná tři milimetry od místa, kde se začíná zvedat dno trupu směrem naho k zádi. Otvor samozřejmě vyřízněte přesně v podélné ose trupu. V mém případě se jednalo o oválný otvor široký 4,5mm (podle průměru trubičky) a dlouhý 6mm (podle sklonu hřídele).

Osičku lodní hřídele spojíme pomocí spojky s hřídelí elektromotorku. Šroubky pevně dotáhněte. konec se závitem musí být na opačném konci než elektromotorek. Obě hřídele by měly být přesně v jedné ose.
Na hřídelku nejdříve navlékněte krátkou trubičku a potom dlouhou.
Nyní celou sestavu vložte do trupu. Delší osička musí procházet otvorem dna trupu těsně, jak ukazuje obrázek.

Teď je potřeba, usadit motorové lože tak, aby lodní hřídel byla přesně v podélné ose lodního trupu. Motorek s připojenou lodní hřídelí je od zádě vzdálen tak, aby našroubovaný lodní šroub nedrhnul o tunel lodní hřídele. Tunel lodní hřídele usadíme tak, aby do vnitřní části trupu zasahoval  cca 15mm a zbytek byl vně trupu. Krátké trubičky si zatím nevšímejte. Vyzkoušejte, jak se lodní hřídel otáčí a pokud neháže a jde to s ní otočit snadno, tak tunel lodní hřídele (trubičku) zafixujte pomocí sekundového lepidla v místě, kde prochází dnem trupu. Lepidlem Kanagon přilepte motorové lože.
Z kartonu o síle alespoň 1mm si vyřízněte klínek, který bude přesně zapadat mezi tunel hřídele a dno trupu. Vlepte jej pomocí lepidla Kanagon. Opět dbejte, aby vše bylo v podélné ose ! Klínek by měl končit stejně jako tunel hřídele. Vše nechte dobře proschnout.

 

Podle výkresu si vyřízněte z kartónu díl, který přijde nalepit na dno v trupu v místě, kde končí tunel lodní hřídele. Vznikne malá skříňka, která bude naplněna mazacím tukem a tím bude zaručeno utěsnění lodní hřídele a zabrání pronikání vody do trupu. Jako materiál jsem použil kartón tl. cca 1,5mm. V užší straně je otvor, do kterého přijde usadit druhá část trubičky (ta kratší.) Před nalepením vše pečlivě zkontrolujte, zda díl dobře sedí.
Na obrázcích vidíte celkovou sestavu. Je možné, že mnou uvedené rozměry nebudou přesně souhlasit. Záleží na tom, jaký sklon má lodní hřídel a na umístění motorku. Proto vše během stavby kontrolujte. Krátkou trubičku opět vlepte pomocí sekundového lepidla a zkontrolujte jak se otáčí lodní hřídel. V místě, kde tunel hřídele prochází trupem vlepte z kartónu vyříznutou příčku. Všechny spoje dobře zalepte lepidlem Kanagon a celou "ohrádku" dobře prolakujte několika vrstvami nitrolaku. Pozor ať si nezalepíte lodní hřídel.

Z balzy silné 3mm si vyřízněte obdélníček 16mmxdélka k příčce a v ose v jedné třetině vyvrtejte nebo vypilujte otvor o průměru 4mm. Připravte si šroub o průměru 5mm dlouhý max. 10mm
Šroub nasaďte na okraj otvoru a pomalu s ním otáčejte a lehce na něj tlačte. Tím se pomalu vyřízne závit. V měkkém dřevu jako je balza to jde opravdu snadno. Hlavně nepospíchejte jinak vám destička může prasknout. Vyšroubujte šroub a destičku opět dokonale prolakujte.
Až vám lak dobře proschne vezměte vazelínu a kousek vaty. Vatu promastíme vazelínou a dáme ji kolem hřídele. Pak ohrádku naplníte vazelínou. Pozor aby jste neupatlali horní okraje ohrádky. Vazelíny dejte asi podle obrázku.
Našroubujte šroub do nalakované destičky a horní okraje naneste lepidlo Kanagon a destičku se šroubem přilepte. Šroub by neměl přesahovat vlepenou příčku. Pokud ano, tak je zašroubujte hlouběji aby šla nasadit paluba.

Kdy byl v tuto chvíli trup vodotěsný, tak bychom už mohli na vodu. Po naplnění tunelu lodního hřídele mazacím tukem jde hřídel otáčet ztuha. Vezměte baterii, připojte ji k motorku a nechte jej chvilku běžet. Chod by měl být klidný s minimálními vibracemi. Otáčky motoru by se měly pomalu zvyšovat (jak si hřídel dělá ve vazelíně místo) až dosáhnou svého maxima. Provedl jsem zkoušku, kdy jsem motor nechal běžet 15 minut. Nebyl vůbec zahřátý a hřídel se otáčela hladce. Dokonce se mi zdálo, že otáčky jsou až příliš vysoké. poslední do čeho se v této části pustíme je kormidlo.

K výrobě kormidla budeme potřebovat balzu o síle  1mm, vypsanou náplň z propisovací tužky a kancelářskou spínku, která je vytvořena z drátu o průměru 1mm, nebo podobný dostatečně pevný drát dlouhý 50mm.
Nejdříve si z balzy vyřízněte tři destičky o rozměrech 31x16mm a vypsané náplně trubičku dlouhou 15mm. Z balzy si ještě vyřízněte hranolek 25x10x6mm v jehož středu vyvrtáte otvor do nějž půjde přesně zasunutou trubička.
Konec drátu ohněte do pravého úhlu tak, aby jeden konec byl dlouhý cca 5mm. Potom podle takto ohnutého drátu vyřízněte zářez tak, aby hřídel kormidla byla od bližšího okraje vzdálena 3mm.
Vezměte jednu balzovou destičku bez zářezu a nelepte ji na tu se zářezem. Zářez zaplňte lepidlem a vmáčkněte hřídel kormidla. Potom přilepte třetí destičku balzy. Sepněte kolíčkama na prádlo a nechejte proschnout.
Po zaschnutí peruť kormidla vybrousíme do tvaru podle obrázku, jinak je kormidlo obdélníkové. Hrany nikterak nezakulacujeme.
Ve vzdálenosti 26 mm od zádi (zrcadla) a v podélné trupu uděláme otvor do kterého přijde zasunout trubička, kterou bude procházet hřídel kormidla dnem trupu.
Trubička musí ze dna vystupovat tolik, aby když nasadíte kormidlo a vychýlíte jej do strany nedrhla peruť o boky trupu. Trubičku pak zajistíte sekundovým lepidlem.
Z vnitřní strany trupu vlepíme balzový špalík, jež kratší strany zaoblíme. K lepení použijeme lepidlo kanagon. Pokud se rozhodnete, že bude loď na dálkové ovládání, musíte dodržet rozměry špalíku v jeho délce. Pokud bude model volně plující, můžete špalík udělat široký přes celé dno. Na výšku nesmí špalík přesahovat okraje boků trupu mínus tloušťka paluby. V případě, že loď bude na dálkové ovládání, tak musí být mezi palubou a špalíkem alespoň 2mm místa.

Tím v této části končíme. Máme funkční pohon, kormidlo připravené k závěrečné instalaci a příště se vrhneme na poslední dodělávky na trupu a provedeme jeho vykytování.

 

  druhá stránka pokračující v tomto návodu

  třetí stránka pokračující v tomto návodu