Nový přírůstek do knihovničky

22.11.2006

 

   Na rozdíl od mnohých jiných jsem já hrdý na to, že jsem Čech a zajímá mne minulost našeho národa, zajímají mne i lodě. Republika vznikla roku 1918 a tak té lodní historie není mnoho.

 

   Přestože se jistá část našich dějin nazývána dobou temna, myslím tím období, kdy naše zem úpěla pod nadvládou Habsburků, i toto období do naší historie spadá a Rakousko Uherské lodě byli i naše lodě.

   Tak jsem si pořídil knihu Ctirada Beneše - Rakouské válečné námořnictvo 1848–1866. Nejsem odborník na toto období (tedy ani na žádné jiné) proto další řádky berte jako názor laika.

   Kniha popisuje období vzestupu rakouského námořnictva, jeho vývoj a organizaci. Odkazuje na mnoho jiných zdrojů a pramenů. Popsány jsou všechny důležité lodě flotily, jejich velitelé i organizace. Velice mne zaujalo popsání barevného schématu lodí a i to jak se v průběhu měnilo, včetně vnitřních prostor. Malý bonus je kolorovaná příloha barevného provedení komínů rakouských lodí v bitvě u Lissy.

   Dobrou pomůckou při hledání podkladů k lodím může být slovník německých pojmů týkající se lodí. Najde se zde i několik bokorysů lodí včetně barevných schémat a poměrně podrobný popis osobních zbraní i jejich vyobrazení. Dále také vývoj palubního dělostřelectva i s nákresy, popis námořních uniforem a jejich zobrazení. Samozřejmě nechybí dobové fotografie a obrazy znázorňující různé události na moři a mnoho kopií dobových dokumentů.

 

   Dle mého názoru má kniha slušnou úroveň a jistě udělá radost každému, kdo se zajímá o historii lodí a i pro modeláře může být přínosná. Knihu vydalo nakladatelství MARE CZECH v řadě lodě české minulosti. Líbilo by se mi, kdyby kniha měla pokračováni o dalším období rakouského námořnictva.

 

Ctirad Beneš
Rakouské válečné námořnictvo 1848–1866
počet stran 286,
vazba V8,
cena 399,– Kč
ISBN 80-903149-1-0

 Ante