Epoxy 1200 známé - neznámé

22.2.2006

 

 

   V tomto článku jsem shrnul vlastní poznatky, které jsou pro většinu aktivních modelářů notoricky známé. Ale ucelený pohled na problematiku myslím nikomu neuškodí. Pokud vás něco ještě napadne co jsem opomněl, klidně tento článek doplňte, či poopravte. Kdo by neznal dvousložkové epoxidové lepidlo, nestora mezi lepidly.

 

Epoxy 1200 - epoxidové dvousložkové lepidlo s tvrdidlem P11

 

Nejdříve slova výrobce:

 

Použití:

 

K přípravě lepících kompozic, stěrkových hmot a tmelů. K lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu, apod. Pokud se kompozice pro vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citrónové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou, není však vhodná pro přímý styk s potravinami obsahujícími více než 5% organických kyselin (octová, mléčná) a potravinami s obsahem etylalkoholu vyšším než 20%. Před aplikací nesmí být kompozice zřeďována přídavkem jakéhokoliv ředidla nebo rozpouštědla! Obsahuje epoxidovou pryskyřici.

 

Návod k použití:

 

Pryskyřice se dokonale smísí s Tvrdidlem P11 v hmotnostním poměru: 100 hm. dílů pryskyřice 1200 : 7 hm. dílů tvrdidla P11. Směs se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný a případně obroušený povrch. Dodržujte mísící poměr a nepřipravujte větší množství směsi, než stačíte zpracovat do 30 min. při teplotě 15-20°C. Připravenou pryskyřice naneste na lepené plochy a následně přitiskněte k sobě tak, aby po celé délce dobře přilehly a spoj fixujte (tlakem asi 0,02 MPa). Optimální tloušťka nánosu je asi 0,1 mm. Vytvrzuje se při normální nebo zvýšené teplotě do 60°C. Vytvrzení pryskyřice proběhne do 48 hod. Nevytvrzenou pryskyřici lze z nářadí odstranit acetonem a toluenem.

 

Zpracování výrobku:

 • Mísící poměr : Epoxy 1200 100 hm. dílů Tvrdidlo P 11 7 hm. dílů

 • Doba želatinace( 23° C): max.150 min.

 

Vlastnosti vytvrzené pryskyřice:

 • Tvrdost po 24 hod.: min. 100 MPa

 • Pevnost ve smyku : min. 20 MPa

 • Pevnost v tlaku : min. 21,5 MPa

 • Lineární smrštění : po 24 h /23?C max. 0,5 % po 120 h /23?C max. 0,5 %

 • Přídržnost k betonu : min. 1,5 MPa

 • Tloušťka spoje : 0,1 mm. Při ztenčení filmu se značně zhorší pevnost spoje ve smyku.

 • Ředidlo : aceton, toluen, glykoleter. Nevytvrzenou kompozici lze z povrchu nářadí umýt acetonem.

 • Skladovatelnost : 12 měsíců od data výroby

 

Požárně technická charakteristika:

 • Bod vzplanutí : 150° C

 • Způsob hašení : pěna, prášek Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti.

 

Bezpečnost práce:

 

Epoxy 371 a Tvrdidlo P 11 lze zpracovávat pouze v místnostech s řádným větráním a účinnou výměnou vzduchu. Pracovníci se musí chránit vhodnými ochrannými pracovními pomůckami a dodržovat zásady osobní hygieny. Zákaz jídla, pití, kouření a manipulace s otevřeným ohněm během práce.Obsahuje nebezpečné výpary. Tvrdidlo P 11 je žíravina ! Chraňte oči a pokožku před potřísněním. Chraňte před dětmi!

 

Moje poznatky

 

 • Pokud kupujete nový Epoxy 1200 s tvrdidlem P11, je vhodné nezapomenout na kalíšek s ryskami pro množství epoxidu odpovídající 5, 8 a 16 kapkám tvrdidla P11 (pokud ho již nemáte).

 • Tvrdidlo P11 v lahvičce bez kapátka je vhodné přelít do umělohmotné lahvičky s kapátkem (možno koupit v lékárně).

 • Před započetím práce s lepidlem si upravte lištu (dřívko, cokoliv co je vhodné), kterou budete rozmíchávat a nanášet lepidlo, do potřebného tvaru.

 • Epoxy rozdělejte v množství odpovídající ryskám na kalíšku. Dodržením mísícího poměru dostanete vždy lepidlo stejné kvality.

 • Pokud dodržíte mísící poměr s tvrdidlem, dostanete spoj, který je pevnější než většina používaných přírodních materiálů v modelařině.

 • Pokud potřebujete rozdělat více Epoxidu, vezměte skleničku od přesnídávky, udělejte na ní rysky odpovídající 1, 2, 3, .. vodou naplněných kalíšků po horní rysku (odměření s vodou je lehčí). Ryskám odpovídá 16, 32, 48, 64, ... kapek tvrdidla P11. (do 128 kapek to mám vyzkoušený a funguje to).

 • Pokud potřebujete méně Epoxidu, jde to odhadem. Nebo rozděláte min množství v kalíšku a zbytek použijte na něco jiného, nebo nechte zatvrdnout. Nezapomeňte nechat v kalíšku s Epoxidem lištu (dřívko) snáze dostanete vytvrzený Epoxy s kalíšku.

 • Po rozmíchání lepidla již nestrkejte lištu zpět do nerozdělané pryskyřice. Časem by se vytvrdila sama. Platí to i pro již zaschlý Epoxy na liště, dřívku.

 • Životnost samotné pryskyřice je pak více jak 10 let bez známek změny svých vlastností. O tužidlu P11 se toto říct nedá. Zde lze uvažovat dvouletou životnost.

 • Lepené díly nesmí být mastné. Vytvrzený Epoxy pak odskočí při min namáhání. Platí to i opačně. Pokud lepíte např. matici a fixujete šroubem, závit šroubu potřete vazelínou.

 • Nemá smysl lepit dva díly k sobě, když jeden díl je již lakován, barven, kytován nebo jinak povrchově upraven jinak než Epoxidem. Pevnost spoje rapidně klesá. Spoj časem povolí zvláště jeli namáhán vibracemi, nebo rázy.

 • Naneste tenkou vrstvu lepidla na obě lepené plochy (platí pro savé materiály), nebo jen na jednu lepenou plochu (nesavé materiály) chvilku počkejte a spojte.

 • Máte dostatek času na lepení a ustavení dílů (cca 1 hod.). Lepený spoj je nutný fixovat, jinak se díly pohnou vůči sobě.

 • Je dostatečně tekutý aby zatekl do míst kam se dostat lištou, dřívkem při nanášení lepidla nemůžete. Správně polohovat lepený spoj. Ač je to s podivem, vždy teče dolů. Se vzlínavostí nepočítejte.

 • Pozor! Při silnější vrstvě praská. Není proto vhodný pro odlévání do forem bez použití plnidla.

 • Pro vylévání, kytování je vhodný Eprosin

 • Po 24 hodinách lze se spojem pracovat. Vytvrzovat za vyšší teploty nedoporučuji s ohledem na použitý okolní materiál (dochází k rychlému vysušení a popraskání přírodních lepených materiálů).

 • Je brousitelný, ale pozor na probroušení okolního materiálu (balsy, překližky,..) kolem lepeného spoje.

 • Pokud lepený vytvrzený spoj chcete rozebrat, nenamáhejte se. Většinou povolí okolní materiál.

 

Čarujeme s tvrdidlem P11

 

 • Pokud dodržíte mísící poměr 100 hm. dílů epoxidové pryskyřice a 7 hm. dílů tvrdidla P11 dostanete standardní vlastnosti lepidla garantované výrobcem.

 • Pokud budete snižovat mísící poměr až na 100 hm. dílů epoxidové pryskyřice a 3 hm. dílů tvrdidla P11 budete dostávat spoj pružný a houževnatý ale měkčí. Tato vlastnost je vyvážena dobou vytvrzení až 4 měsíce při pokojové teplotě.

 • Pokud budete zvyšovat mísící poměr až na 100 hm. dílů epoxidové pryskyřice a 14 hm. dílů tvrdidla P11 budete dostávat spoj tvrdý a křehký. Tato vlastnost je vyvážena velmi krátkou dobou vytvrzení, při kterém vzniká dost velké teplo.

 

   A proč tyto čáry? Když jsem dělal šasí na elektru (auto), udělal jsem si houževnaté jádro s tvrdým povrchem.

 

Ředíme Epoxy 1200

 

Epoxy 1200 rozdělaný s P11 se dá ředit acetonem až do poměru 1:1. Pozor! Rapidně klesá pevnost lepeného spoje a nelze ho použít k lepení namáhaných spojů. Ředěný Epoxy se hodí k impregnaci přírodních materiálů. Materiál musí být suchý a odmaštěný. Impregnovaný materiál je odolný vůči působení vody, rycínu a metylu. Povrch materiálu mírně ztvrdne.

 

Závěrem

 

V době 5, 10, či 15 min epoxidových lepidel je to vlastně archaické řešení lepených spojů. Má ale své výhody i nevýhody a každý si musí uvědomit, které lepidlo na co a na jakou velikost lepené plochy použít.

Karel Kalcík