Pojištění pro všechny RC modeláře

5.2.2006

 

   Jednoho krásného dne, jsem při pouštění lodiček s Klubem NAMOLO naprosto nepředloženě na postesknutí Romana Misara o nějakém problému ohledně letadýlek a rizik z nich plynoucích sebevědomě prohlásil, že pojistit lze vše (jsem pojišťovací makléř). Roman nelenil a vzal mě za slovo. Sedl mi za krk a nedal pokoj dokud jsme nebyli na jednání v pojišťovně. S výsledkem naší několikaměsíční práce si Vás teď dovolím seznámit. Většinou jsou mé přípěvky laděny humorně, ale pro tentokrát veškerý humor stranou.

   Asi se mnou nebude nikdo polemizovat o tom, že s provozem rádiem řízených modelů jsou spjata určitá rizika. Ani dodržování kodexu modeláře nás nezbaví možného rizika nepředvídatelných okolností a model se stane nekontrolovatelným a v krajním případě až smrtelně nebezpečným nástrojem. Z koníčku se stane mávnutím kouzelného proutku noční můra, vzniklá materiální škoda může značně přesáhnout Vaše možnosti a rázem i na mnoho měsíců a let zasáhnout do rodinného rozpočtu. S touto eventualitou je bohužel nutné počítat a není jí nikdy možné 100% vyloučit. Někteří z Vás jistě sledovali moje příspěvky na DF mojehobby (www.mojehobby.cz) na toto téma. Nemíním zde tuto diskusi rozpoutávat znovu, pokud Vás to zajímá, najděte si mé příspěvky pod nickem nex. Zde chci popsat výsledný produkt pokud možno českým jazykem a předem poskytnout odpovědi na běžné otázky.

Popis produktu

Pro potřeby modelářů je určeno Pojištění odpovědnosti za škodu občanů od České podnikatelské pojišťovny, a.s.. Již v základním provedení toto pojištění pokrývá škodu způsobenou provozem rádiem řízených modelů, ale tomuto účelu je nutné aby byl v kolonce zvláštní ujednání uveden text: viz Dodatek – Odchylně od VPP OD 1.05 čl. 4 odst. 2k) se pojištění vztahuje též na odpovědnost za škodu vzniklou provozem rádiem řízených modelů

Celé znění dodatku je zde:
Dodatek
Dodatek k DPPOŽ2 O 1/05
Odchylně od VPP OD 1/05, čl.4, odst. 2 k) se pojištění vztahuje též na odpovědnost za škodu vzniklou provozem rádiem řízených modelů za předpokladu:

 

 

 • provozování rádiem řízených modelů musí být v souladu c Všeobecným oprávněním VO-R/15/08.2005-27, vydal Český Telekomunikační Úřad (ČTÚ)

 • provoz rádiem řízených modelů bude provozován na plochách k tomu vhodných

 •  pojištění odpovědnosti rádiem řízených modelů se sjednává se spoluúčastí 20 000,- Kč

  Rozsah pokrytí?
   

Kategorie limitů

pojistného plnění

Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění

škoda na zdraví

škoda na věci

škoda finanční

I.

2 000 000,- Kč

1 000 000,- Kč

500 000,- Kč

II.

4 000 000,- Kč

2 000 000,- Kč

750 000,- Kč

III.

6 000 000,- Kč

3 000 000,- Kč

1 000 000,- Kč

Všeobecné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/05 (www.oporabs.cz/modelar/cpp1.pdf ).

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě DPPOŽ2 O 1/05 (www.oporabs.cz/modelar/ccp2.pdf ).


Cena?

 • Varianta I. 400,-Kč

 • Varianta II. 780,-Kč

 • Varianta III. 1 100,-Kč

Doba trvání pojištění?
1 kalendářní rok – jde o nový produkt kde bude po dobu jednoho roku sledován škodní průběh a jeho vyhodnocení bude rozhodující pro jeho prodloužení

Teritorium?
Celoročně území ČR, pro krátkodobé návštěvy pokrývá události, pokud k nim došlo v EVROPĚ (platí hledisko geografické - EHP Evropský Hospodářský Prostor)

Účinnost pojištění?
Nesmí jít o profesionální činnost. Pojištění kryje škody způsobené při trénincích, obyčejném pojezdění, létání, srazech (hromadných akcích) do úrovně závodů krajského významu. To ovšem neznamená, že musíte být z kraje ve kterém se příslušná akce trvá.
Nekryje škody způsobené na závodech se statusem mistrovství republiky, mistrovství světa, mistrovství Evropy. Jsou kryty veškeré rádiem řízené modely, které jsou provozovány v souladu s Dodatek k DPPOŽ2 O 1/05 uvedeným výše.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jde o Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě podle Všeobecných pojistných podmínek. Není proto určeno jen pro rádiem řízené modely. Pro škody způsobené z modelářské činnosti je určena spoluúčast 20 000,- Kč. Pro běžný občanský život je tato spoluúčast 0,- Kč. Váš model není pojištěn nikdy, pouze škody jím způsobené!!!

Co je vhodná plocha?
Je to prostě plocha vhodná k provozování modelu. Nechci a nebudu reagovat na naprosto neplodné diskuze na téma formulace, prostě jsme lepší termín nenašli. Nejde o to aby se pojišťovna mohla vyvinit, ale o to aby nebyli kryti hazardéři typu vrtulník mezi lidma na výstavě Modelhobby a podobné excesy. Zjednodušeně lze říct, že louka za barákem pro letadlo vhodná plocha je a Václavské náměstí nikoliv. To samé platí o pouštění lodiček v bazénu plném lidí apod.

Co je Všeobecné oprávnění VO-R/15/08.2005-27?
Celé znění najdete na adrese: http://www.ctu.cz/1/download/Opatreni...


Jak se pojistit?
Po dobu minimálně jednoho roku nebude tento typ pojištění s Dodatkem k DPPOŽ2 O 1/05 nabízeno na běžných obchodních místech ČPP. Jde o to aby byla co nejjednodušší kontrola škodního průběhu. Proto bude postup v případě, že se pro tento produkt rozhodnete následující:

 1. vyplňte následující formulář ( www.oporabs.cz/modelar ) (stáhnout formulář)

 2. odešlete ho elektronicky ( modelar@oporabs.cz) nebo poštou na adresu: OPORA BS, s.r.o, Milíčova 16, 130 00 Praha 3

 3. po jeho obdržení vám bude zaslána na vámi uvedenou adresu pojistná smlouva.

 4. po jejím podepsání zašlete originál této smlouvy na adresu: OPORA BS, s.r.o, Milíčova 16, 130 00 Praha 3

 5. po jejím obdržení a připsání platby na účet uvedený ve smlouvě jste na dobu 1 roku pojištěni
   

   Je to možná trochu krkolomné řešení, ale jsme po dobu jednoho roku za toto pojištění zodpovědní, ručíme za něj svým jménem a proto je po dohodě s pojišťovnou plně pod naší kontrolou. Má to však i pozitivum, při vzniku případné pojistné události Vám poskytneme bezplatnou pomoc při jejím řešení. Naše oprávnění pojistných makléřů si můžete ověřit na stránkách Ministerstva financí http://ispoz.mfcr.cz/RegistrVyhledavani.aspx . Naše registrační číslo je 025246PM.


Závěrem bych Vám chtěl říct to co říkám všem našim klientům na jejich otázku proč by se měli pojistit? Pojištění neslouží k Vašemu obohacení, ale k tomu, aby se Vám v případě nepředvídatelné události nesnížila životní úroveň a aby jste nebyli finančně zruinováni. Zajišťuje Vám klidný spánek, proto by jste se měli pojistit a přeji Vám aby jste pojištění pro které se rozhodnete nikdy nemuseli použít.

Alexander Pompoš
OPORA BS, s.r.o.
Insurance and reinsurance broker
Milíčova 16
Praha 3
Česká republika

e-mail: oporabs@oporabs.cz